Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2016

---

Ordinarie Föreningsstämma för medlemmarna i Brf Bergshamra i Solna hålls måndagen den 16 maj, klockan 18.00 i Bergshamraskolans aula, Hjortstigen 1, Solna.

MOTIONER
Som medlem i Brf Bergshamra har du möjlighet att ett visst ärende behandlas på den ordinarie Föreningsstämman. Motion från medlem skall enligt stadgarna skriftligen inlämnas till styrelsen (expeditionen Mårdstigen 1 eller via styrelsemejlen, styrelsen@brfbergshamra.se) senast den 31 mars.

KALLELSE
Kallelse med årsredovisning och verksamhetsberättelse och övriga handlingar kommer att skickas ut till samtliga medlemmar i enlighet med stadgarna dvs. tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie Föreningsstämma. Vi vill också informera om att en extra föreningsstämma kommer att hållas preliminärt den 5 april. Mer information om detta kommer inom kort.

VÄLKOMNA

Styrelsen

---