Informationsblad januari 2022

---

Vill du arbeta för föreningens bästa?

Vill du arbeta för föreningens bästa? Nu söker vi flera nyfikna och glada människor till styrelsen. Är du ekonom, revisor eller jurist så vore underbart, men alla är välkomna! 

Vi söker även folk till valberedningen! Är du intresserad maila till; Valberedning.brfbergshamra@gmail.com 

Lokalen och nya restriktioner

I och med de rådande restriktionerna har styrelsen beslutat om att begränsa antalet som får vistas i vår lokal till 20 personer. Så det är fritt fram att ansvarsfullt festa med upp max 20 personer!

Motioner till årsmötet 

Styrelsen vill uppmuntra alla medlemmar som har ett ärende de vill ta upp på årsstämman att skicka in en motion innan sista mars. 

Mobila återvinningsstationen

Måndag den 31a januari mellan 16:30 och 19:30 kommer den mobila återvinningsstationen till Ekorrstigen 2 (bakom pizzerian). Där kan du lämna grovavfall, elavfall och farligt avfall.

Moloker

Molokarbetet stötte på berg, vilket nu har spräckts. Arbetet fortgår.

Ny teknisk förvaltare

Daniel Hammare har avslutat sin anställning, så vi har en ny teknisk förvaltare Maria Berggren.

Lite från Trivselgruppen

Vi vill gärna få in förslag på vad ni i BRF Bergshamra har för idéer på aktiveter och annat som kan göras under 2022. Eller vill du vara med? Skriv ett mejl.

Ni som hyrt lokalen, saknar ni något? Har ni förslag på förbättringar? Andra önskemål? Skriv till oss.

Många i BRF Bergshamra har idéer, ett intresse, engagemang för att försköna och förbättra vår yttre miljö. Är du en av dem? Hör av dig!

Emailadress är: trivselgrupp1@gmail.com

 

Varma hälsningar, 

Styrelsen Brf Bergshamra 

---