Informationsblad december 2021

---

Vill du arbeta för föreningens bästa?

Vill du arbeta för föreningens bästa? Nu söker vi flera nyfikna och glada människor till styrelsen. Är du ekonom, revisor eller jurist så vore underbart, men alla är välkomna! 

Vi söker även folk till valberedningen! Är du intresserad maila till; Valberedning.brfbergshamra@gmail.com 

Trapphusen ska hållas fria

Vi vill påminna alla om att trapphusen ska hållas fria från pulkor, cyklar och barnvagnar. Det innebär en brandrisk att ha dessa i trapphuset, och därför ser vi gärna att ni förvarar era cyklar och barnvagnar i cykel/barnvagns-rummet i källaren.

Utgrävning för moloker har påbörjats

Arbetet med att installera moloker är påbörjat och utgrävningen har startat på alla fyra platser. Dock har vi stött på berg och måste invänta projektering för spräckning. När detta sker är ännu inte klart.

God jul och gott nytt år!

Styrelsen önskar er alla en god jul och ett gott nytt år!  

 

Varma hälsningar, 

Styrelsen Brf Bergshamra 

---