Informationsblad mars 2021

---

 

Resultat efter radonmätning i lägenhter

Radonmätning har skett inom föreningen enligt de riktlinjer som getts av kommunen.

Fastigheterna Ålen 1 och Mörten 1 har godkända radonvärden vilket också har bekräftats av Solna kommun.

 

I Fastigheterna Abborren 1 och Laxen 1 hade vi 9 mätta lägenheter med förhöjda värden. Detta är rapporterat till Solna kommun som gett föreningen ett föreläggande om att vidta radonsänkande åtgärder (redovisade senast september -21) samt utföra och redovisa kontrollmätningar(start oktober -21).

Detta gäller alltså hus: K, G, F och E. De mindre husen ner mot Bergshamraleden.

 

Föreningen kommer ta hjälp av fackman med särskild kompetens inom radonområdet för att komma till rätta med problemet. Om det blir aktuellt med arbeten i din lägenhet kommer det arbetat aviseras i god tid innan. Släpp inte in okända människor!

  

Varma hälsningar, 

Styrelsen Brf Bergshamra 

---