Informationsblad mars 2021

---

TRIVSEL I FÖRENINGEN

För allas trevnad uppmanar vi medlemmar till följande:

• Inte rasta hundar/husdjur på eller omkring lekplatserna. 

• Nu är våren på intåg, vänligen se över cyklar som står på gårdar/cykelförråd som inte används och om möjligt ställ in i personligt förråd. 

• Överfulla soptunnor, speciellt matavfall. Var noggrann med att stänga kärlens lock ordentligt. Är sopkärlet fullt går man till närliggande sopstation. 

• Det är förbjudet att ställa saker i källargångarna. Källargångarna är aktiva utrymningsvägar, materiel som står i gångarna blockerar samt utgör en brandrisk. 

Styrelsen har skrivit nya ordningsregler. De finns att hitta på hemsidan, både på svenska och engelska. 

Glöm inte bort vårens städdag, lördag den 24:e april.

 

POSTRÖSTNINGSSTÄMMA/FÖRENINGSSTÄMMA/MOTIONER

Det blir en poströstningsstämma. Det är en form av stämma som inte kräver fysisk närvaro. Mer information om exakt hur ni som medlemmar ska gå tillväga på stämman kommer tillsammans med kallelsen. Datum för föreningsstämman är satt till måndag den 17 maj. Skicka gärna in motioner till styrelsen. Skriv ”Motion” i rubriken och skicka ett dokument till styrelsen@brfbergshamra.se eller lägg er motion i ett kuvert och lägg i brevlådan på expeditionen, mårdstigen 1. Sista dagen att lämna in motioner är den sista mars. 

 

STYRELSEARBETE

Valberedningen söker dig som är intresserad av att vara med i Brf Bergshamras styrelse. Har du intresse av fastighetstekniska frågor är du extra välkommen. Hör av dig med intresse eller frågor till: valberedning.brfbergshamra@gmail.com

 

Varma hälsningar, 

Styrelsen Brf Bergshamra 

---