Informationsblad februari 2021

---

AKTUELLA BYGGPROJEKT

Våra kära stjärnhus kommer inom de närmsta åren behöva genomgå ett antal större byggprojekt. Styrelsen arbetar med att ta in besiktningsprotokoll för balkonger, dränering, fasader samt tilläggsisolering på vindarna. När alla besiktningsprotokoll är oss tillhanda kommer vi gå igenom materialet och lägga upp en plan för arbetet. 

 

VENTILATION

Alla har vi märkt att temperaturen utomhus på sistone har legat en bra bit under nollan. För att på bästa sätt behålla värmen i lägenheterna rekommenderar vi er att minska insläppet från fönsterventilerna. 

 

FÖRENINGSSTÄMMA/MOTIONER

Datum för föreningsstämman är satt till måndag den 17 maj. Vi diskuterar ett flertal varianter för stämman och ber att få återkomma med information om tillvägagångssätt. Skicka gärna in motioner till styrelsen. Skriv ”Motion” i rubriken och skicka ett dokument till styrelsen@brfbergshamra.se eller lägg er motion i ett kuvert och lägg i brevlådan på expeditionen, mårdstigen 1. Sista dagen att lämna in motioner är den sista mars. 

 

STYRELSEARBETE

Valberedningen söker dig som är intresserad av att vara med i Brf Bergshamras styrelse. Har du intresse av fastighetstekniska frågor är du extra välkommen. Hör av dig med intresse eller frågor till: valberedning.brfbergshamra@gmail.com

 

Varma hälsningar, 

Styrelsen Brf Bergshamra 

---