Informationsblad Januari 2021

---

FÖRENINGSLOKALEN

Styrelsen har beslutat om att tillfälligt stoppa uthyrningen av föreningslokalen under pizzerian. Detta med anledning av COVID-19 och den senaste pandemilagstiftningen. 

 

YTTRE MILJÖ

Vi ber er medlemmar att sluta mata vilda djur (fåglar, ekorrar) i föreningen. Mat som hamnar på marken/taken drar till sig skadedjur som i sin tur medför skador och kostnader för enskild medlem samt förening.

 

FÖRENINGSSTÄMMA/MOTIONER

Datum och tillvägagångssätt för årets föreningsstämma är ej spikat och vi ber att få återkomma med information. Börja gärna redan nu att skicka in motioner till styrelsen. Skriv ”Motion” i rubriken och skicka ett dokument till styrelsen@brfbergshamra.se eller lägg er motion i ett kuvert och lägg i brevlådan på expeditionen, mårdstigen 1.

 

STYRELSEARBETE

Valberedningen söker dig som är intresserad av att vara med i BRF Bergshamras styrelse. Har du intresse av fastighetstekniska frågor är du extra välkommen. Hör av dig med intresse eller frågor till: valberedning.brfbergshamra@gmail.com

 

PORTAR

Måndag den 18e januari kommer portarna att återgå till ordinarie låsningstider. Vi utökade tiderna på prov för att göra det lättare med hemleveranser men vi anser att trygghetsargumentet väger tyngre och återgår därför till ordinarie tider. 

 

Varma hälsningar, 

Styrelsen Brf Bergshamra 

---