Informationsblad September 2020

---

FELANMÄLNINGAR

Felanmälningar samt frågor/ärenden till vår förvaltare ska ske via SBCs kundtjänst, https://www.sbc.se/kontakt/felanmalan/. Inte till styrelsemailen.


NYA STAMMAR - MINDRE MATFETT

En vädjan om att försöka undvika att spola ner matfett i avloppet nu när de nya stammarna är fixade.

HÖSTSTÄDNING 17 OKTOBER

Lördagen den  17/10 kl: 10-15 är det städdag i förreningen. Krattor och sopborstar finns på plats och en möjlighet att rensa i källargångar och skräpsamlingar. Containrar finns på plats. 

Allt gott,
Styrelsen

---