Informationsblad Juli 2020

---

SOPSTATIONER

Pappers-/tidningsåtervinningen är nu avslutad i föreningen och bortforsling av dessa grå kärl är beställd. Vi hänvisar istället till ekorrstigen 2 för återvinning av tidningar och papper.

RELINING I A-HUSET

Reliningen av spill-/avloppsstammarna i källaren är slutförd ipå Mårdstigen 1-23, endast viss återställning kvar. Detta var det sista att göra i vårt stora stambytesprojekt, då övriga huskroppars källare redan relinats.En bit in i augusti kommer vi att påbörja relining av dagvattnets samlingsledningar i källaren på A-huset.

COVID-19

 

Vår fastighetsskötare Mats, har tidigare i somras varit drabbad av Covid-19. Han var borta stora delar av juni men är tillbaka och jobbar efter OK från sjukvården. Mats mår bra men har en tid kvar innan han återfår samma kraft och ork som innan han blev sjuk.

Vi har nu placerat ut fler sittbänkar än tidigare år för att göra det möjligt att umgås och samtisigt hålla avstånd. Bänkarna finns dels på våra gräsytor men även vid några portar. och det går bra att flytta runt dessa.

YTTRE MILJÖ

Vi har nu fått marklov från kommunen att fälla det tiotal sjuka
och/eller döda träd vi har i området.


KÄLLARGÅNGAR OCH TRAPPHUS

Tyvärr behöver vi på nytt påminna om att våra källargångar och tapphus inte är till för våra privata prylar och möbler. Det är inte tillåtet att förvara sådant i våra portar och källargångar, det är förenat med stor fara vid brand och utrymning.

 

Styrelsen önskar alla medlemmar en fin fortsättning på sommaren

 

---