Informationsblad April 2020

---

COVID-19 

Vi vill flagga för att föreningsstämman eventuellt kommer att skjutas upp på grund av Covid –19. Vi har nya regler att ta hänsyn till, där vi inte får vara fler än 50 deltagare. Vi vill också ta hänsyn till våra äldre medlemmar, vilka ska undvika både små och stora folksamlingar. Vi följer noggrant all information om ämnet och vi har för avsikt att ge er medlemmar så god framförhållning som möjligt. Ta hand om varandra i dessa svåra tider.

Även expeditionen som normalt är öppen måndagar 8-9, kommer att vara stängd.


PARKERINGAR

Den 6-7 maj ska alla parkeringsplatser breddas. Då ska alla parkeringsplatser vara tomma. Alla medlemmar som har sin bil ståendes på parkeringsplatserna under dessa dagar kommer att debiteras en avgift för stillestånd i arbetet.

Förslag på alternativa parkeringsplatser i närheten under dessa två dygn är följande:

• Stora parkeringen i Kungshamra, bredvid OKQ8.

• Boendeparkering längst Björnstigen (Boendeparkeringstillstånd krävs).

•  Längs trottoarerna vid Mårdstigen och Lostigen, men viktigt att då inte blockera vägarna in till gårdarna eller blockera det pågående arbetet med parkeringslinjerna. (se karta i informationsbrevet vid porten)

Publika laddplatser är installerade bakom pizzerian/mitt emot garaget. För att använda dessa stationer måste man bli kund hos InCharge.

Privata laddplatserna kommer att installeras i samband med breddningen, 6 - 7 maj. 


SOPSTATIONER

Sopstationen utanför Lostigen 10 har stängt på grund av sophämtningsföretagets arbetsmiljö och alla sopor hönvisas till närliggande stationer.

Innan årsskiftet kommer molucker att installeras och nuvarande sopstationer tas bort. 

 

/Styrelsen

 

---