Informationsblad Mars 2020

---

PARKERINGAR

Breddningen av parkeringar är nu bokad till den 6 - 7 maj. Då ska alla bilar vara flyttade från området. 


YTTRE MILJÖ

Fastighetsägarna Service är nu igång med vårskötseln av vår yttre miljö. Vi vill återigen påminna att inte störa dem i deras arbeten. Alla synpunkter går genom styrelsen.

VALBEREDNINGEN

Sökes: Glada och nyfikna personer som vill verka för föreningens bästa och sitta i styrelsen.Är ni intresserade, hör av er till valberedningen: Valberedning@brfbergshamra.se

 

/Styrelsen

---