Informationsblad Februari 2020

---

PARKERINGAR

Breddningen av parkeringar är nu preliminärt bokad till den 6 - 7 maj. Då ska alla bilar vara flyttade från området. 

Förslag på parkeringar under dessa två dagar är Solnas boendeparkering samt parkeringen vid Kungshamra. Styrelsen ser över fler alternativ.


RELINING

Under våren kommer reliningen av A-huset (Mårdstigen 1-21) starta. Arbetet kommer delas upp i tre etapper under totalt 12 veckor. Under dessa veckor kommer tillträdet till källaren påverkas samt vissa källarförråd. Berörda kommer kontaktas. 

VALBEREDNINGEN

Sökes: Glada och nyfikna personer som vill verka för föreningens bästa och sitta i styrelsen.Är ni intresserade, hör av er till valberedningen: Valberedning@brfbergshamra.se

 

/Styrelsen

---