Utlysning av föreningsstämma 2020

---

FÖRENINGSSTÄMMA 2020

Ordinarie Föreningsstämma för medlemmarna i Brf Bergshamra i Solna hålls:

· Tisdagen den 5 maj, klockan 18.00

· I Bergshamraskolans aula, Hjortstigen 1, Solna

MOTIONER

Som medlem i Brf Bergshamra har du möjlighet att ett visst ärende behandlas på den ordinarie Föreningsstämman. Motion från medlem skall enligt stadgarna skriftligen inlämnas till styrelsen (expeditionen eller styrelsen@brfbergshamra.se) före mars månads utgång (2020-03-31).

KALLELSE

Kallelse med årsredovisning och verksamhetsberättelse och övriga handlingar kommer att skickas ut till samtliga medlemmar i enlighet med stadgarna dvs. tidigast sex veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma.

 

VARMT VÄLKOMNA

Styrelsen

 

 

---