Informationsblad December 2019

---

FÖRÄNDRINGAR I STYRELSEN

I januari tackar vi av vår ordförande Jimmie McFarland Rubin och välkomnar vår tidigare vice ordförande Hasse Bergstedt som ny ordförande för föreningen. 

 ALLMÄNT

•  Vid halka finns det tre lådor utplacerade med sand. 

•  Placera gärna cyklarna i cykelrummen för att underlätta snöskottning. 

•  Alla julgranar ska lämnas på återvinningscentralen och inte vid våra sopstationer. 

•  Glöm inte att blåsa ut ljusen och testa att brandlarmet fungerar. 

 

EN RIKTIGT GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR STYRELSEN

 

---