Informationsblad Augusti 2019

---

ALLMÄNT

FÖNSTERRENOVERING ETAPP 3

Den 27/8 kommer etapp 3 av fönsterrenoveringen starta. Berörda kommer informeras.

NYA STADGAR

Nu har de stadgarna gått igenom och föreningen kommer att börja arbeta efter dem.
Detta kommer bl.a påverka andrahandsuthyrningar, där föreningen kommer att ta ut en avgift i samband med detta från och med nu.

Vi vill dock poängtera vikten av att anmäla andrahandsuthyrningar för att föreningen ska ha koll på vem som bor i lägenheten. Oanmälda andrahandsuthyrningar kan leda till vräkning.

INFORMATIONSKVÄLL

I slutet av september planeras en informationskväll för att gå igenom föreningens kommande projekt. Mer information kommer.

 

TRIVSELGRUPPEN

SOMMARFEST

Glöm inte att meddela vilka i ditt hushåll som kommer på årets sommarfest den 31/8.

 

Fortsatt trevlig sommar,

Styrelsen

 

---