Informationsblad Juli 2019

---

GRÄSMATTOR

Skadade gräsmattor kommer att lagas under juli-augusti av vår utemiljöleverantör, Fastighetsägarna. Lagning sker genom att mattorna sprutas med en grön mix av frön, näring och fiber vilket till en början kan se lustigt ut men som genererar en snabb och effektiv lagning av våra ledsna mattor 

STÄDNING AV TRAPPHUS

Städningen i våra trapphus har varit eftersatt och för att ge vår nya städleverantör möjlighet att kunna leverera på god nivå framåt så har styrelsen beställt en storstädning av våra trapphus. Vi hoppas att vi till hösten har höjt nivån!

 PÅGÅENDE ARBETE KRING VÅRA PARKERINGAR

Under våren har styrelsen inlett ett projekt för att se över hur vi moderniserar våra parkeringsplatser, projektet fortsätter till hösten och omfattar följande:

• Breddning av befintliga p-platser från tidigare 2.3m till 2.5m

• Nya nummerserier, för att lättare lokalisera och administrera p-platser.

• Nya avtal mellan förening och medlem. Nya höjda avgifter enligt styrelsebeslut slutet 2018.

• Elstolpar för elbilar undersöks.

• Det kommer under en period inte delas ut nya platser för nya medlemmar. Vi kommer förlora ca 18 platser iom breddningen av platser.

Under hösten kommer det att hållas ett informationsmöte på temat, inbjudan kommer.

 

Fortsatt trevlig sommar,

Styrelsen

 

---