Informationsblad Juni 2019

---

ALLA TANKAR KRING MARKSKÖTSEL SKA GÅ VIA FÖRVALTARE, INTE LEVERANTÖR.

Vår nya leverantör av markskötsel arbetar för styrelsen. Alla synpunkter går till förvaltaren då medlemmar inte får hindra leverantören för att utföra sitt jobb.

GEMENSAMMA YTOR

Använd gärna gårdarna för kalas och middagar men glöm inte att städa bort pynt och dekorationer efteråt. Vi är många medlemmar som vistas på våra gemensamma ytor.

 NYA GRILLAR OCH NYA CYKELSTÄLL

Styrelsen har nu köpt in 7 st nya grillar som placerats ut på våra gårdar. Använd gärna men tänk på att städa bort rester och lämna dom i det skick du vill hitta dem.
Vid grillförbud får grillarna inte användas. Det är medlemmens uppgift att säkerställa om grillförbud råder i kommunen.

Nya cykelställ är beställda för att ersätta trasiga ställ. 80 nya platser.

GARANTIÄRENDEN SOM RÖR VÅTRUMSTEKNIK OCH STAMBYTE

..skall mailas till thomas.hallgren@vatrumsteknik.se eller per telefon 073 940 34 73 

RÖKFÖRBUD FRÅN 1/7

Tänk på att det nya rökförbudet även gäller på gemensamma ytor i föreningen. Det är till exempel förbjudet att röka vid våra lekplatser och utanför portarna.

TRIVSELGRUPPEN

HOBBYRUM FINNS ATT HYRA FÖR ALLA MEDLEMMAR

Hobbyrum finns nu till förfogande för föreningens medlemmar på Lostigen 18. Kostnad är 200:- för en månad och läggs på medlemmens avgift. Administration sker på föreningens expedition av ansvarig förvaltare måndagar mellan 08-09.

SOMMARFEST LÖRDAGEN DEN 31 AUGUSTI KL 17:00.

Gemensam sommarfest med hela BRF Bergshamra. Kräftskiva ordnas på gräsmattan utanför Lostigen 18-28. Tanken är att vi tillsammans samlar bänkbord som finns i området till ett eller flera långbord. Mer information kommer!

 

 TREVLIG SOMMAR ÖNSKAR STYRELSEN!

 

---