Informationsblad Mars 2019

---

LADDSTOLPAR

Som ett led i arbetet att installera laddstolpar kommer under styrelsen under kommande vecka att skicka ut enkäter till alla medlemmar för att se över hur stort intresset är.

 

STÄDAVTAL 

Just nu pågår upphandling av en ny städleverantör. 

 

UPPLEVER DU PROBLEM MED DITT BREDBAND HOS BAHNHOF?

Enligt uppgifter till styrelsen har vissa problem med bredbandet, därför uppmanar vi er att skicka in vilket problem ni har och gärna vid vilka tidpunkter det sker för att tillsammans göra en mer omfattande felanmälan. Skicka till styrelsen@brfbergshamra.se eller lämna i brevlådan på Mårdstigen 1. Vi behöver ditt svar senast den 24 mars.  

 

MEDDELANDE FRÅN TRIVSELGRUPPEN

Föreningens Trivselgrupp bjuder in alla medlemmar och boende till en mingelkväll. Onsdagen den 27 mars kl 18:30 i föreningslokalen på Björnstigen 2 (under pizzerian).

På plats kommer mer information om vårens aktiviteter (vårstädning, loppis, pallodling, mm). Det kommer finnas ett bokbytarbord, så tag med några böcker du vill byta bort. Samt en utställningen med gamla fotografier från området.

Kvällen bjuder även på information om föreningens bakgrund samt hur allt fungerar. Självklart finns det även dryck och snacks under minglet. Tag chansen och träffa andra medlemmar!

 

VÅRSTÄDNING DEN 27 APRIL

Den årliga vårstädningen är nu planerad och vi hoppas se så många som möjligt där. Mer information kommer närmare.

 

Bästa hälsningar,

Styrelsen

 

---