Informationsblad October 2018

---

Beslut fån extrastämman 11/10

• Två hyresrätter omvandlas till bostadsrätter.

• Första kubbningen av nya stadgar är genomförd. Ytterligare ett beslut krävs, vilket tas i samband med ordinarie föreningsstämma i vår. De nya stadgarna kommer sedan att gälla först efter att de registrerats av Bolagsverket under hösten 2019..

Höststädningen

Tack till Trivselgruppen och alla som deltog under höststädningen.

Föreningen genomför inom kort en sista vända för att rensa bort det sista.

Styrelsen vill dock återigen påminna:

• att gångar, skyddsrum, och andra gemensamma ytor ej får användas som lager.

• att cykelrum enbart är avsedda för cyklar och barnvagnar.   

Av brandskydds- och försäkringsskäl kommer föreningen mer regelbundet se till att dessa gemensamma ytor hålls rena.

Föreningslokalen

Under rubriken 'Trivselgruppen' på hemsidan finner du nu en kalender som visar bokningsläget av föreningslokalen. Bokningar görs fortsatt via trivselgrupp1@gmail.com

Informationsträff för nyinflyttade

Alla som är nya i föreningen under 2018 har bjudits in till ett kortare informationsmöte under november. 

Två av dessa genomförs på svenska (8 samt 19 /11 ) och två av dem på engelska (13 samt 22/11). 

För er andra som är intresserade av att delta går det även anmäl sig på trivselgrupp1@gmail.com

Valberedningens arbete

Valberedningen genomför löpande sitt arbete genom dialog med styrelsen.  Är du intresserad av att medverka i föreningens arbete kan du alltid anmäla ditt intresse. Det gör du enklast via mail till valberedningens ordförande Jenny Almstedt; jenny.almstedt@gmail.com

Allmänt

Belysning med rörelsedetektorer är placerad bakom A-huset (Mårdstigen 3-21) under en testperiod för att utvärderas.

Cykelrensningen är genomförd, 120 cyklar har samlats in i förvar för att senare avyttras.

Har du missat att märka din cykel, finns möjligheten att återfå den mot beskrivning genom att maila styrelsen; styrelsen@brfbergshamra.se

Styrelsen

---