Informationsblad Juli 2018

---

Extrastämma 2018-09-25 kl 18:00

Boka redan in datum - huvudpunkten blir ändringar i stadgarna. Mer info kommer.

Fönsterrenoveringen börjar inom kort

Den yttre fönsterbågen plockas bort och renoveras hos entreprenören. Karmarna kommer skrapas rena och dåligt trä byts för att sedan grundas och målas. Beslagen justeras och fönstren tätas. Om Solna Stad godkänner utseende av energiglas i den yttre bågen byts även det.

• Första mötet mellan föreningen och entreprenören Allt i Fönster har ägt rum.

• Första etapp planeras vara för Hus A och B och första porten är Lostigen 32 för att sedan fortsätta med port 34 osv.

• Vi kontaktar berörda medlemmar så fort vi har en detaljerad tidsplan.

• Vi är medvetna om att det kan vara svårt för vissa medlemmar att vara tillgängliga under sommaren. Berörda medlemmar uppmanas att kontakta styrelsen om ni inte kan öppna för entreprenören eller lämna nyckel. Kontaktinfo kommer på hemsidan eller i ett senare brev.

Ändring av Bredbandsavgiften

Föreningen ändrar avgiften för bredband från nuvarande avgift på 125kr/månad till det nya avgiften på 70kr/månad från och med oktober.

Nya tider att hämta router

Tider annonseras kontinuerligt på vår hemsida så fort någon i styrelsen vet att de kan dela ut routrar under något datum.

4e Juli kl 17:00-21:00

8:e Juli kl 18:00-20:00

10:e Juli kl 19:00-21:00

17:e Juli kl 19:00-21:00

 Kom ihåg att ta med ID-Kort

Rensning i källargångar och trapphus till extra kostnad

Föremål och skräp kommer att rensas bort under sommaren och kostnaden för detta kommer att redovisas separat.


Då vi inte får ha föremål i dessa utrymmen är styrelsen tvungna att rensa bort det men det vore trevligare att använda pengarna till annat.


Vi uppmana alla till att ta hand om sitt eget avfall!

Gårdar och mark kommer att klippas och iordningställas under sommaren

Styrelsen vill påminna om att mark- och trädgårdsarbete görs på uppdrag av styrelsen.


Har du som medlem synpunkter på vad eller hur arbetet genomförs ska den ställas till styrelsen och inte till de som utför arbetet.

Trivselgruppen

Pilotprojekt med pallkragsodling är igång. Titta gärna vid Lostigen 12 samt bakom Mårdstigen 9.

Föreningslokalen har bokats flitigt under våren. Boka redan nu för kalas eller möte.

Tack alla för flitig medverkan vid städningar, loppis mm. Plan för höstens aktiviteter sätter vi i augusti.

Vi vill gärna bli fler i trivselgruppen.

Är du intresserad? Maila oss på trivselgrupen1@gmail.com

STYRELSEN VILL PASSA PÅ ATT ÖNSKA ALLA EN RIKTIGT HÄRLIG SOMMAR!

Styrelsen

---