Information kring byte av Internetleverantör

---

Sammanfattning

En snabb sammanfattning av innehållet i detta informationsblad (tl;dr):

• Vi kommer byta internetleverantör till Bahnhof 2018-07-31

• Alla med IPTV från Bredbandsbolaget kommer behöva säga upp sitt avtal för att få tillgång till den nya internetuppkopplingen. Om du vill ha kvar ditt IPTV avtal ett tag till efter bytet behöver du kontakta styrelsen, se mer information under rubriken TV nedan. 

• Alla som vill behålla sina telefonnummer för IP-Telefoni behöver kontakta Bahnhof på telefon 010-510 00 00 för att flytta över sitt nummer tills bytet 2018-07-31.

• Alla som vill ha hjälp att installera routern under övergångsperioden måste maila styrelsen eller skriva en lapp om detta och lägga i expeditionens brevinkastet på Mårdstigen 1 så snart som möjligt. Viktigt är att mailet/lappen innehåller följande information: Namn, Adress, Telefonnummer samt Lägenhetsnummer samt att du vill ha hjälp med installationen.

• E-postadresser från Bredbandsbolaget kommer inte att fungera efter att vi bytt leverantör. Om du har en e-postadress från Bredbandsbolaget måste du skapa en ny e-postadress hos någon annan leverantör och ställa om de tjänster du använder till att skicka e-post till den nya e-postadressen.

Detaljerad Information

Vi som bor i BRF Bergshamra ska snart byta bredbandsleverantör till Bahnhof och det finns en del praktiska detaljer som var och en behöver kolla i och med övergången.

I detta informationsblad ska vi försöka att på ett så enkelt och pedagogiskt sätt som möjligt gå igenom vad som kan vara bra att tänka på och vad man bör göra.

Internetleverantören levererar internetuppkopplingen via internetuttaget som finns vid ytterdörren till varje lägenhet som på bilden nedan

Internetuttaget

Övergången kommer att innebära att vi går från en internetuppkoppling på 100Mbit i nedladdningshastighet och 10Mbit i uppladdningshastighet till en nedladdningshastighet på 1000Mbit och en uppladdningshastighet på 1000Mbit

Bredbandsavgiften som ingår i vår månatliga avgift på 125kr kommer också att förändras till 70kr/månad.

Datum för övergången är 2018-07-31, då kommer Bahnhof att koppla om allas uttag i källaren från Bredbandsbolagets utrustning till sin utrustning.

Bahnhof skickar med ett välkomstbrev där nyttig information om bytet står skriven, Detta välkomstbrev går att hitta HÄR.

Bahnhof får dock inte koppla om de lägenheters uttag där den boende har ett eget avtal med bredbandsbolaget. Detta gäller främst för personer som har IPTV via Bredbandsbolaget.

TV

För de personer som har IPTV från Bredbandsbolaget finns det två alternativ:

• Vara kvar på det gamla nätet och ha kvar IPTV från Bredbandsbolaget, notera att det är ovisst hur länge Bredbandsbolaget kommer välja att vara kvar och leverera tjänster i vårt nät då majoriteten av hushållen försvinner från deras kundbas, dock högst 2 år.

• Säga upp avtalet med Bredbandsbolaget så att Bahnhof får flytta över anslutningen

Om du har ett IPTV avtal från Bredbandsbolaget och vill vara kvar i det gamla nätet behöver du meddela Styrelsen om detta via e-post eller med en lapp. Meddelandet ska beskriva att du vill behålla ditt IPTV avtal, Namn, Adress, Telefonnummer samt Lägenhetsnummer och till vilket datum du önskar vara kvar i det gamla nätet. Om du vill meddela via E-post är adressen styrelsen@brfbergshamra.se. Om du vill informera via en lapp ska denna läggas i Expeditionens brevinkast på Mårdstigen 1.  

Föreningen erbjuder ett basutbud med TV kanaler från ComHem som ingår i månadsavgiften via antennuttaget eller som ComHem kallar det "ComHem uttaget".

Antennuttag

Om en medlem vill utöka TV utbudet efter övergången finns två alternativ:

• IPTV från Sappa via internetuttaget (se bild Internetuttag ovan). Sappa har motsvarande IPTV utbud som Bredbandsbolaget läs mer på informationsbladet vi fått från Bahnhof HÄR eller på deras hemsida: https://www.sappa.se/tv/kanalpaket

ComHem via antennuttaget (se bild Antennuttag ovan) läs mer på: https://www.comhem.se/tv

Router

Alla lägenheter kommer att utrustas med en ny router, denna router tillhör föreningen och ska följa med lägenheten vid en försäljning.

Innan bytet av Bredbandsleverantör kommer tidpunkter att utlysas då alla medlemmar får möjlighet att kvittera ut sin lägenhets router.

Man måste inte använda Bahnhofs router för att få internetuppkoppling dock behövs deras router för att använda IP-Telefoni.

Routern klarar upp till 300 Mbit/s på 2,4 GHz bandet och upp till 800 Mbit/s på 5 GHz bandet trådlöst och 1000Mbit via trådbundet.

Det finns stöd för WPA2 för stark kryptering av den trådlösa anslutningen.

Det finns möjlighet att administrera routern själv och det går även att låta registrera routern hos Bahnhof så att deras tekniker får det enklare att felsöka om någon behöver teknisk hjälp.

Bredbandsbolaget kan komma att begära tillbaks de gamla routrar som finns i varje lägenhet, detta sker mellan Bredbandsbolaget och den enskilde medlemmen och denna kommunikation initieras av Bredbandsbolaget.

Telefoni

När vi går över till Bahnhof som internetleverantör har man möjlighet att beställa IP-telefoni från Bahnhof för 0 kr/mån i fast avgift.

Du betalar bara för det du ringer för.

Den trådlösa routern som ingår i den kollektiva anslutningen har en inbyggd telefonibox som måste användas för att telefonitjänsten ska fungera.

För att ringa med IP-telefoni kopplar du bara in din vanliga hemtelefon i routern och sen ringer du som vanligt.

Du har möjlighet att behålla ditt nuvarande nummer eller välja ett nytt.

Vill du behålla ditt nuvarande nummer måste det porteras/flyttas från din nuvarande leverantör till Bahnhof.

Kontakta Bahnhofs kundservice på telefon 010-510 00 00 eller via e-post kundservice@bahnhof.se så hjälper de dig med porteringen/flytten av nummer.
   
Prislista telefoni:
Fast avgift: 0 kr/mån           
Till alla geografiska riktnummer: 0,15 kr/min
Till alla mobilabonnemang: 1,49 kr/min
Öppningsavgift: 0,45 kr
Till andra Bahnhof telefonikunder: 0 kr/min
Portering av befintligt nummer: 199 kr (engångsavgift)

För aktuell prisinformation för internationella samtal finns prislistan på https://www.bahnhof.se/ eller HÄR

E-postadresser från Bredbandsbolaget

Styrelsen har varit i kontakt med Bredbandsbolaget för att försöka se om det är möjligt att behålla e-postkonton eller att skicka vidare e-post från de gamla e-postkontona till någon ny adress för de medlemmar som använder Bredbandsbolagets e-postadresser.

Bredbandsbolaget har informerat oss att de kommer att ta bort samtliga konton 14 dagar efter att bytet sker då vi inte längre är kunder hos dem och de har ingen möjlighet att skicka vidare e-post automatiskt till en ny e-postadress .

Det är därför viktigt att de medlemmar som använder e-postkonton från bredbandsbolaget att byta till en annan e-postleverantör, t.ex. Gmail Outlook eller Yahoo. Tänk också på att ändra alla tjänster som är kopplade till Bredbandsbolagets gamla e-postkonto till din nya e-postadress.

VPN

Alla boende kommer även få tillgång till VPN från Bahnhof för de som är måna om sin integritet.

För att få tillgång till VPN för integritet behöver man kontakta Bahnhof för att få VPN konfiguration samt instruktioner att sätta upp det.

Styrelsen

---