Informationsmöte idag 2018-04-11 Kl 18:00-20:00

---

Påminnelse om Informationsmöte

Ett informationsmöte kommer att äga rum idag 2018-04-11.

På detta möte kommer medlemmarna kunna ställa frågor och ta del av den information som presenteras.

 

Förslag till byte av stadgar

Viktigast under detta informationsmöte är att ett förslag på nya stadgar kommer att presenteras. De nya stadgarna är framtagna av HSB och ska vara ganska standard enligt dem.

Medlemmar kan komma med förslag på förändringar till dessa stadgar före årsstämman och under årsstämman. Det är det förslaget som medlemmarna väljer under årsstämman som kommer att ligga kvar som förslag fram tills nästkommande årsstämma där det slutgiltiga beslutet om att byta stadgar kommer att beslutas av medlemmarna.

För att förändra stadgarna krävs att medlemmarna på stämman beslutar om att förändra stadgarna samt att medlemmarna på nästkommande stämma nästa år också beslutar att förändra stadgarna.

Förslaget på förändring av stadgarna får inte förändras mellan den första stämman och nästkommande stämma, om en förändring görs måste processen börja om och föreningen måste då vänta ytterligare ett år innan de nya stadgarna träder i kraft.

Mer information om detta kommer att presenteras på informationsmötet samt skickas ut via epost.

 

Nytt Bredbandsavtal med Bahnhof

Styrelsen har förhandlat om föreningens bredbandsavtal och har valt att gå över till bredbandsleverantören Bahnhof.

Mer information om övergången kommer att presenteras på informationsmötet och skickas ut i nästkommande informationsblad.

Sammanfattningsvis kommer Bahnhof att leverera 1000/1000Mbit för 70kr/mån istället för dagens 100/10Mbit för 125kr/mån och samtliga lägenheter i föreningen kommer att få en ny router (denna router tillhör lägenheten och ska följa med lägenheten vid en försäljning).

För de som är intresserade av beslutsunderlaget för valet av den nya leverantören finns detta tillgängligt på följande länk:

http://brfbergshamra.se/wp-content/uploads/2018/02/Sammanfattning-offerter.pdf

Övergången kommer att ske 2018-07-31 dock kommer routrar att finnas tillgängliga vid ett tidigare datum.

 

Grannsamverkan

Grannsamverkan kommer svara på frågor och förklara hur vi alla kan hjälpas åt med små åtgärder för att öka tryggheten i vårt område

 

Resultat från enkätundersökning från stambytet

En enkätundersökning har besvarats av en hel del medlemmar som redan har haft stambyte om hur de upplevde stambytet.

 

Övrigt

Annonseringen om informationsmötet har skett via informationsblad i trapphusen samt i Boappa dock har på grund av en miss i kommunikationen denna information inte skickats ut tidigare via epost. Vi beklagar denna miss och vi ska se över hur vi kan förbättra denna process i framtiden.

Styrelsen

---