Informationsblad Mar 2018

---

Allmänt

Årsstämman och Informationsmöte

Boka gärna in tisdagen den 22 maj, klockan 18:00 för årsstämman som hålls i Bergshamrasskolans aula.

Glöm inte att lämna eventuella motioner, dessa ska vara styrelsen tillhanda senast 2018-03-31. 

Motioner ska skickas till styrelsen@brfbergshamra.se eller läggas i Expeditionens brevinkast vid Mårdstigen 1.

Styrelsen planerar ett informationsmöte kring nya stadgar, fönsterrenovering och andra kommande frågor innan stämman. Datum och tid annonseras så fort vi har bokat aulan.   

Skyltskåpen

Styrelsen ser över skyltskåpen i trapphusens entréer för att få en prydligare och korrekt information om boende, myndighetsinformation, mm.

Befintliga namnskyltar i plast kommer att bytas ut mot utskrifter i papper som är lättare att ändra vid ägarskifte.

Allmäninformation, myndighetsinformation samt föreningens informationsblad i papper kommer också att finnas i skåpen.

I fortsättningen kommer namnet på den eller de personer som är medlem i föreningen stå på listan vid entrén.

Eventuella inneboende eller andrahandshyresgäster kan markera eget namn på respektive dörr.

Bredband

Styrelsen har förhandlat om föreningens bredbandsavtal och har valt att gå över till bredbandsleverantören Bahnhof.

Bahnhof kommer att leverera 1000/1000Mbit för 70kr/mån istället för dagens 100/10Mbit för 125kr/mån och samtliga lägenheter i föreningen kommer att få en ny router (denna router tillhör lägenheten och ska följa med lägenheten vid en försäljning).

För de som är intresserade av beslutsunderlaget för valet av den nya leverantören finns detta tillgängligt på följande länk:

http://brfbergshamra.se/wp-content/uploads/2018/02/Sammanfattning-offerter.pdf

Övergången kommer att ske 2018-07-31 dock kommer routrar att finnas tillgängliga vid ett tidigare datum.

Mer information om övergången kommer att meddelas längre fram när informationen finns tillgänglig.

Trivselgruppen

Vårstädning

Lördagen den 21 april kl 10-16.

I vår genomförs en allmän städdag precis som i höstas.

Det kommer att finnas containrar och redskap samt en plats där man kan byta grejor med varandra. 

Kaffe och korvgrillning serveras runt kl. 12.

Vi ber dig vara uppmärksam på avfallscontainrarnas märkning.  Färgrester, kemikalier, bildäck, batterier, mm ska lämnas till Solnas återvinningsstationer; de fasta eller den mobila som kommer till Ekorrstigen.

Se löpande information och tips inför städdagen på facebookgrupp BRF BERGSHAMRA.

Vill du vara med och hjälpa till vid containrarna (pass på 1-2 timmar) eller med kaffe och korvgrillning så ring gärna Bengt Rubin på: 0763378378 eller maila trivselgruppens nya gemensamma mailkonto:

Trivselgrupp1@gmail.com

Loppis

Lördagen den 19 maj  kl 10-14

Trivselgruppen planerar en loppis- och trivseldag för Brf Bergshamra till lördagen 19 maj.

Vi planerar att hålla loppisen utomhus och vid dåligt väder flyttar vi den till lokalen under pizzerian.  

Gå med i facebookgrupp BRF BERGSHAMRA och se löpande information där, eller ta kontakta via mail med Daniella Morales eller Eva Lundgren via trivselgruppens nya gemensamma mailkonto, se ovan.

Stadsodling

Inför odlingssäsongen 2018 har trivselgruppen diskuterat möjligheten att initiera ett pilotprojekt kring stadsodling för våra medlemmar. 

Innan vi kan sätta igång så är vi nyfikna på hur många som kan tänkas vara intresserade!

Skulle ditt hushåll tycka det var kul att under en säsong få tillgång till ca en kvm i odlingslåda att odla upp och sköta om?

Skulle ni kunna tänka er att som att ett av flera hushåll delta i ett pilotprojekt? 

Kontakta i så fall Helena Horneman med intresseanmälan via trivselgruppens nya gemensamma mailkonto, se ovan.

Styrelsen

---