Informationsblad Feb 2018

---

Valberedningen

Valberedningen har inlett sitt arbete inför årsstämman som sker senare i vår.

De vill gärna få kontakt med dig som är intresserad av att medverka i styrelsens arbete som ordinarie medlem eller suppleant.

Styrelsen träffas 1 gång per månad och ledamöterna har, var och en, ansvar för olika insatser mellan dessa möten.

Kontakta gärna valberedningens sammankallande

Jenny Almstedt på jenny.almstedt@bcdtravel.se 

eller

Bengt Rubin på bengt.rubin@gmail.com 

om du är intresserad eller vill veta mer vad rollen som ledamot innebär.

Det är du som medlem som ansvarar för att detta säkerställs innan arbetet utförs.

 

Trädbeskärning

Trädbeskärning och fällning av 5 st farliga, sjuka eller döda träd har pågått under vecka 5. Föreningen kommer att plantera 5 nya träd för att kompensera för bortfallet i området.

Boappa

Styrelsen har utvärderat ett antal appar för att underlätta att få ut information till medlemmarna och har valt att testa Boappa.

Boappa är en enkel och lättillgänglig app som innehåller information om Brf Bergshamra.

Det går att ladda ned appen gratis.

När appen är installerad välj att gå in på Stockholm sedan Solna och sedan Brf Bergshamra och skriva in koden 55555.

En del information från hemsidan finns där och kommer att kompletteras allt eftersom.

Den viktigaste funktionen i appen är dock att kunna se kalendern och veta vilka datum som t.ex sopstationen kommer finnas vid Ekorrstigen, när nästa årsmöte eller städdagar kommer infalla.

Inbrott i föreningen

Under december och januari har medlemmar haft inbrott eller inbrottsförsök i sina lägenheter.

I samtliga fall har inbrotten eller inbrottsförsöken varit via balkongdörrar eller fönster, dessutom från den sida av husen som vetter mot kommunens mark.

Föreningen har uppmanat Solna att ta bort sly och låga grenar för att förbättra sikt mot husen samtidigt som föreningen har tagit bort sly på sin mark.

Uthyrning av lokal

Lokalen under pizzerian kan nu hyras av enskilda medlemmar genom trivselgruppen efter en styrelsebeslut.

Idag används lokalen som dagrum för medlemmar vilka bor i lägenheter som berörs av stamrenoveringen, samt som utställningslokal för tillvalen som VåtrumsTeknik erbjuder inför renoveringen av badrum.

I korthet gäller:

• Lokalen kan hyras av enskilda medlem vardagar må-to 17-21, lö-sö 9-21

• Bokas genom kontaktperson Bengt Rubin bengt.rubin@gmail.com eller 0763-378378

• Hyran är 300 kronor per tillfälle vilket läggs på medlemmens nästa hyresavi

• Den som hyr lokalen städar och tar bort avfall

• Tillsyn sker före/efter hyresperioden av medlemmen och kontaktpersonen tillsammans.

Mobil återvinningscentralen

Mobil återvinningscentralen är på plats nästa gång den 5 mars, kl 16:00 - 19:00

Grannsamverkan

Balkonger på botten- eller första våningen är tjuvarnas väg in till lägenheter.

Vi vill uppmana medlemmar som bor i dessa att vidta åtgärder för att försvara mot inbrott enligt förslag på hemsidan under rubriken Grannsamverkan.

Grannsamverkan vill alltid ha nya medlemmar.

Gå med och hjälpa till att undvika fler inbrott.

Några uppmaningar

• Våra parkeringsplatser kräver lite precision vid parkering då de är ganska smala. Parkerar ni för nära ena sidan av rutan innebär det att grannen bredvid kanske inte kommer ut ur eller in i sin bil. Ta gärna en extra koll så att ni står rätt innan ni lämnar bilen.

• Våra avfallsstationer på gårdarna är för hushållssopor och tidningspapper. Kartong och annat förpackningsmaterial skall placeras i återvinningskärlen på Ekorrstigen.

• Snö som ligger på balkonger blir tungt och ska skottas för att undvika skador.

• Trapphusen skall vara fria från barnvagnar, leksaker, byggmaterial och annan inredning eftersom det ökar brandrisk och förhindrar städning.

Styrelsen

---