Informationsblad Dec 2017

---

När du vill renovera

De hantverkare som du anlitar för arbetet i föreningens fastigheter skall vara auktoriserade inom sin bransch och ha en adekvat ansvarsförsäkring för arbetet de utför.

Det är du som medlem som ansvarar för att detta säkerställs innan arbetet utförs.

 

Ljuset i juletider - Brandvarnare

Se till att brandvarnare finns och är funktionsdugliga

• Håll koll på levande ljus och kom ihåg att släcka när ni lämnar rummet

• Föreningen har tidigare installerat en brandvarnare i hallen i alla lägenheter. Finns det ingen brandvarnare måste du skaffa en!

• Testa era brandvarnare för att vara säkra att batterier är laddade inför säsongen

Skydda era balkonger mot inbrott

• Föreningen/Styrelsen kommer nu framgent jobba mer proaktivt mot inbrott genom att rensa sly och köpa eller hyra in mobilt lyse i och vid arbetsplatserna i vårt område.

• Då inbrottsansvar är medlemmarnas ansvar, uppmanar styrelsen att medlemmar med balkonger på marknivå och en trappa upp ta till åtgärd/åtgärder som t.ex.:

   • DNA-märkning av era tillhörigheter samt placering av märke på lägenhetsdörr och balkongdörr. "DNA-märkning" är en biologisk kod som är sökbar av polisen och som finns att köpa på bland annat Stoldskyddsforeningen.

   • Montering av C-profiler på fönster och dörr vid balkongen, dom flesta låssmeder veta mer om detta.

   • Montering av rörelsedetektorstyrd belysning på balkongen.

   • Montering av larm på balkongdörr och fönster.

Ställ cyklar i cykelrummen inför snösäsongen

Cyklar i cykelställ intill våra entréer,  försvårar plogning och sandning och därmed vinterunderhåll av vägar och gångstråk.

Vänligen flytta cyklar och övriga prylar till cykelrummen.

Det ska vara rent i trapphusen och källargångar!

Det är brandfarligt att ha saker, som t ex möbler mm,  i trapphusen och källargångar och är därmed förbjudet. 

• Har ni möbler eller annan inredning i trapphusen - vänligen ta bort det.

• Har ni saker ni vill slänga, lämna det till kommunens Mobila återvinningscentral som ställs upp på Ekorrstigen 2, vissa måndagar mellan 16:30 - 19:30. För mer info se Solna.se.

Enkät om nöjdhet kring stambyte

Styrelsen kommer inom kort att lämna ut en enkät kring er upplevelser innan, under och efter stambytet.

Enkäten lämnas till de som bor i hus där stambytet är klart.

Syftet är att lära oss mer om er situation och upplevelser för att förbättra det fortsatta arbetet och bidra till en förbättrad process.

God jul och gott nytt år!

Styrelsen vill tacka för i år och samtidigt önska alla medlemmar och boende i området en fin tid i samband med årets slut.

Styrelsen

---