Informationsblad Nov 2017

---

Lyckad städdag i oktober

Styrelsen vill tacka alla som deltog i en mycket lyckad städdag lördagen den 14:e oktober.

Tillsammans togs det bort 15 kubikmeter trädgårdsavfall, och 60 kubikmeter allmänt avfall.

Under dagen gick det åt 100 korvar, 100 kanelbullar och litervis med kaffe och läsk till alla deltagande.

En spontan bytesmarknad upprättades och många prylar fick nya ägare.

Även boende i närområdet fyndade efter ett inlägg gjordes i facebookgruppen Bortskänkes Bergshamra.

 

Attraktivare plats för barnvagnar i ommålade cykelrum

Cykelrummen i hus på Mårdstigen 2-16 samt Lostigen 1-3 har genomgått en omvandling med rengöring och ommålning av väggar och tak samt markering av plats för barnvagnar.

Dörrar har också försetts med anordning för att kunna ställas upp för att underlätta in- och ut passage.

Inom kort räknar vi ha en tidplan för fortsatt arbete med resterande hus.


 

Mobil återvinningscentral

Solna kommun har bett om att få ställa upp en mobil återvinningscentral på föreningens mark vid Pizzerian enligt deras schema för Bergshamra.

Den har tidigare stått vid Bergshamra Torg.

Styrelsen har tackat ja till placeringen under en provperiod på ca ett halvår från och med årsskiftet.

För tider och vad som kan lämnas, se kommunens hemsida.

 

Beskärning av träd

Då föreningen behöver söka marklov för att ta ned även de sjuka och farliga träd i vår omgivning, kommer arbetet med beskärning/fällning av träd delas upp i två omgångar.

Arboristerna från Trädmästarna kommer att under sen höst/tidig vinter utföra arbete som inte kräver marklov.

När vi har fått klartecken från kommunen att ta ned de farliga och smittsamma träden, kommer Trädmästarna att även ta ned dessa träd.

Har ni frågor och funderingar kring trädgårdsarbetet, ställ de till styrelsen.

 

Elgrill

Grillen vid flaggstången lämnas tillbaka till leverantören då mycket få kommentarer inkom om den.

 

Felanmälan, frågor om parkeringsplats, och mycket mer riktas till SBC

SBC är vår förvaltare och har hand om felanmälan, parkering och många andra frågor kring skötsel av våra hus. De hanterar även frågor vid försäljning av bostadsrätt.

Vänligen maila era frågor till de på kundtjanst@sbc.se.

Begäran om ombyggnad samt andrahandsuthyrning sker på blankett som finns på vår hemsida.

Ifylld blankett lämnas fysiskt till vår expedition på Mårdstigen 1.

 

Trivselgruppen

Trivselgruppen har inlett sitt arbete med att göra en plan för 2018.

För er som finns på Facebook, finns redan idag en sluten grupp för föreningens medlemmar och heter BRF Bergshamra.

Anmäl dig gärna till gruppen.

 

Styrelsen

---