Informationsblad Sep 2017

---

Yttre Miljö

Bostadsrättsföreningen Bergshamra har varit i kontakt med en arborist som också är certifierad besiktningsman för att se över den generella statusen i vårt trädbestånd. Det konstaterades att sex (6) av våra träd är har smittsamma sjukdomar och/eller är så pass skadade att de bedömdes som farliga.

Styrelsen har på besiktningsmannens rekommendation beslutat att fälla dessa träd. Samtidigt kommer en del andra träd att beskäras. Arbetet sker under hösten 2017 och utförs naturligtvis i samråd med Solna kommun.

 

Höststädning på nytt sätt

Välkomna till årets höststädning lördagen den 14 oktober - i år med ett nytt upplägg.
- Vi kommer att ha 3 containrar för grovsopor
- Trivselgruppen ordnar dryck och korvgrillning

Vi samlas vid flaggstången kl 10 för att dela upp oss i arbetsgrupper. I år fokuserar vi på att rensa källargångar och som vanligt sopar vi parkeringsplatserna. Du kan även slänga det du vill bli av med.

Containrarna kommer att vara låsta förutom tiden 10 - 16 på städdagen och är då bemannande för att underlätta för alla. Det som inte går att slänga är: så kallat farligt avfall: bilbatterier, däck, färg, elavfall.

Vi tar en paus vid 12-tiden för korvgrillning vid grillplatsen utanför Lostigen 18-24.

Anmäl er gärna så vi kan fixa lagom med korv, mm. Ring eller maila till Bengt Rubin:
bengt.rubin@gmail.com eller ring 0763 378378.

Vi hoppas att få se er alla! Tillsammans blir det roligare!!


 

Trivselgrupp

Föreningens styrelse har beslutat att stödja en trivselgrupp och bidra med en årlig budget för verksamheten. Exempel på insatser som en trivselgrupp skulle kunna genomföra är:
•     Medverka vid höst- och vårstädning, packa containrar, servera kaffe och ordna korvgrillning
•     Hjälpa nya boende/medlemmar att komma in i föreningens liv
•     Ta initiativ till ”taklagsfest” när alla tak är klara och ”stambytefest” när stambytet är klart
•     Vara bollplank till föreningens styrelse i frågor kring förtätning, sophantering, ändring av grill- och lekplatser mm
•     Skriva kort i föreningsmeddelanden eller i blogg på hemsidan om vad som sker på området med utgångspunkt i sådant som rör trivsel och grannsämja

Om du vill vara aktiv i denna grupp och utveckla dess inriktning och aktiviteter, hör av dig till bengt.rubin@gmail.com eller ring 0763 378378.

 

Andrahandsuthyrning

Brf Bergshamra följer HSB:s rekommendationer och styrelsen har nu beslutat följande för andrahandsuthyrning:

Andrahandsuthyrning medges endast i följande fall:
•     Arbete eller studier på annan ort (minimum 3 månader) medges 1 år i taget genom förnyad ansökan.
•     ”Provsambo” under max 1 år.
•     Sjukhusvistelse.
•     Fängelsevistelse.

Ansökan:
Ansökningsblankett lämnas till expeditionen senast 30 dagar innan uthyrning. Svar från styrelsen lämnas inom 30 dagar efter att ansökan lämnas till expeditionen på Mårdstigen 1.

För ansökan som lämnas under julimånad kan svar dröja mer än 30 dagar på grund av semester.

Uthyrning är ej tillåten genom Airbnb eller motsvarande verksamhet.

Styrelsen

---