Kallelse Föreningsstämma

---

Föreningsstämman närmar sig

Ordinarie föreningsstämma för medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsföreningen Bergshamra i Solna hålls onsdagen den 3 maj 2016, klockan 18:00 i Bergshamraskolans aula, Hjortstigen 2 i Solna.

Förslag till dagordning, årsredovisning, motioner och
styrelsens yttrande över dessa samt valberedningens förslag går att finna här: Årsredovisning 2016 (ej undertecknad)

Det går alternativt att finna all ovan information på vår hemsida under:

Ekonomi > Årsredovisning 2016 (Ej undertecknad)

Varmt välkomna!

Styrelsen

---