Information Januari 2017

---

Föreningsstämman närmar sig

Gott Nytt År önskar styrelsen. Vi har några korta informationsbitar som bl.a. innefattar att:

• vi bestämt dag för föreningsstämman till den 3 maj,

• motioner skall vara inlämnade till den 15 mars,

• det finns intresse för att starta en trivselgrupp,

• kommunen vill att vi undersöker hur många som anser sig vara i behov av en barnvagnsbod

• tänk på att inte störa dina grannar i onödan

 

Störningar

Styrelsen får en del mejl angående olika typer av störningar och vill att vi ska agera. När det gäller störningar av olika typer kan inte styrelsen agera om det inte inkommer en störningsanmälan. Blankett för detta finns på hemsidan.

En mer genomarbetat ordningsföreskrift håller på att tas fram men det som gäller är att störande arbete bara får utföras mellan 08:00 – 19:00 på vardagar (typ användande av slagborr, bilning etc) och 10:00-17:00 på helgerna. Efter 22:00 till 07:00 bör det råda ”tystnad”. Hyr ni in entreprenörer för byggjobb får de bara jobba på vardagar.

Ibland händer det kanske att man har fest och det kan dra ut på tiden även efter midnatt och då får var och en använda sitt omdöme annars kan ni som känner er störda kontakta polisen. Ni som vet om att ni kommer att göra saker som kan upplevas som störande (födelsedags-, inflyttnings- studentfest eller liknande) kan lämpligen sätta en lapp om detta i portuppgången.

 

Barnvagnsbodarna

Projektet med barnvagnsbodarna rullar vidare och kommunen har nu kommit med förslag på hur vi ska gå vidare. Kommunen har också bett oss att inventera hur stort behovet är inom föreningen. Vi bifogar därför en blankett, som vi vill att alla ni som vill ha barnvagnsbodar fyller i och lämnar in på expeditionen. Det är viktigt att alla som känner behov fyller i för när barnvagnsbodarna väl är på plats blir det nolltolerans mot barnvagnar i trappuppgångarna!

 

Nya sandlådor

Föreningen har köpt in två nya gråa 130 - liters sandlådor. Dessa är en komplement till den ordinarie halkbekämpning och är till för medlemmar som kan och vill sprida mer sand än vad fastighetsskötaren hinner med. Den ena har placerats vid Lostigen 4 och den andra vid el-skåpet i korsningen/delningen av Mårdstigen Lostigen.

 

Föreningsstämman

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas tisdagen den 3 maj. Kallelse med tid och plats för stämman kommer att skickas ut/anslås på portdörrarna samt finnas med i den årsredovisning som kommer att skickas ut i god tid före stämman.

 

Förslag till valberedningen

Känner du för att engagera dig i styrelsen för brf Bergshamra?
Har du kunskap/erfarenhet från den praktiska byggbranschen och vill hjälpa till? Som alltid söks engagerade och kunniga personer, framförallt inom arkitekt/byggbranschen! Om du är intresserad kontakta Jenny i valberedningen, senast den 10 mars!

jenny.almstedt@bcdtravel.se

Motioner till stämman

Vi vill påminna om att det finns möjligheter att skicka in motioner som ni vill att föreningsstämman ska behandla. Ni kan antingen skicka till styrelsen@brfbergshamra.se eller lämna in ett brev på vår expedition Mårdstigen 1. Senast den 15 mars vill vi ha era motioner.

 

Almen nedtagen

Den sjuka alm, som stod utanför A-huset är nu borttagen efter kontakt med arborist och godkänt bygglov från kommunen (ja vi behövde faktiskt skicka in en anmälan om bygglov).

 

Låt oss starta en Trivselförening!

Vår bostadsrättsförening är en ekonomisk förening, som ser till att vårda och sköta fastigheter, planera för och genomföra reparationer, hantera driften mm. allt med en sund ekonomi i botten.

Samtidigt består vår förening av flera hundra personer, som kommer och går i området och många har förslag på trivselåtgärder mm, som egentligen inte faller inom föreningens ansvarsområde.

I andra föreningar löser man detta genom att skapa en parallell  'trivselförening', med en låg symbolisk medlemsavgift. Sådana föreningar är givetvis politiskt och religiöst obundna, och försöker fånga upp och konkretisera de trivselåtgärder som medlemmarna föreslår. Det kan gälla allt från att ta fram förslag på grillar, stadsnära odling, familjedagar i samband med höst- och vårstädning med korvgrillning och tipspromenad m.m. Det finns också trivselföreningar som har en egen kör, gemensamt luciafirande, fågelskådningsvandringar, utser faddrar för nyinflyttade och mycket mer. 

Tankar och förslag finns det gott om och styrelsen för BRF Bergshamra stödjer gärna en sådan förening när väl konkreta förslag arbetats fram på trivselhöjande åtgärder. Arbetet kommer dock att bedrivas utanför själva styrelsearbetet med en ansvarig medlemskommitté.

Bengt Rubin på Lostigen 10 vill gärna få kontakt med fler boende inom området som är beredda att bidra till och utveckla former för en sådan förening. Kontakta Bengt på bengt.rubin@gmail.com eller telefon 0763 378378.

 

Matåtervinning

Ni som ännu inte har startat med matsortering har chans att börja och då hämta en nyckel samt korg vid expeditionen. Detta är bra både för miljön och att föreningen får mindre hushållssopor och därmed lägre kostnader.

 

Vid snötider

Förhoppningsvis kommer vi inte att få så mycket mer snö men vi skulle vilja påminna de som har fönster på vindsvåningarna att ta bort snön som ligger mot fönstret då det annars är risk till skador. Vi vill även uppmana medlemmarna att ta bort snö från balkongerna och att hålla fönsterblecken rena.

 

Tvättstugor

De sopkärl som finns är inte avsedda till att kasta annat än ludd från torktumlaren och det ni sopar upp från golvet.

Tvättmedelsförpackningar och diverse kasserade kläder får ni ta hand om på annat sett.

 

Grovsopor

Vi vill uppmana alla som använder vår grovsopstation att vara noggranna med vad som slängs och i vilka kärl. Det är inte ok att ställa skrymmande sopor, som exempelvis möbler, utanför sopcontainern och hoppas på att någon ska ta hand om det hela. Det är inte heller ok att lämna miljöfarligt avfall i kärl som inte är avsedda för detta. OK-macken har en miljöstation som tar hand om det. Kontrollera också att papper, kartonger, batterier, plast och metallavfall verkligen hamnar i rätt kärl. Vi får betala extra för allt som inte är rätt vilket är rätt onödigt. Blir det ingen förbättring får vi överväga att helt ta bort grovsopstationen.

 

Undersökning barnvagnsbodar

Solna kommun vill att föreningen undersöker behovet av barnvagnsbodar.  Bakgrunden till detta är att vi i föreningen inte längre får förvara barnvagnar i någon del av våra trapphus av brandsäkerhetsskäl.

Styrelsen vill därför att du som anser att dagens barnvagnsutrymmen inte räcker till skriver ut och skriver under pdf-blanketten nedan alternativt den blankett som följer med det fysiska informationsbladet och lämnar i den snarast (senast den 28 feb) till vår expedition eller skickar in en scannad kopia på styrelsemejlen styrelsen@brfbergshamra.se

Blankett - undersökning barnvagnsbodar

Styrelsen

---