Information December 2016

---

Inbrott igen

Tyvärr tvingas vi konstatera att Brf Bergshamra återigen utsatts för inbrott. Det skedde på Mårdstigen 2, 7 och 8.Samtliga har tagit sig in via altan- eller balkongfönster och följer samma mönster som tidigare. Enligt polisen är det just nu en stor inbrottsvåg över hela Bergshamra och även i stora delar av västra Stockholm. Stölderna ägde dessutom rum under dagtid.

Vi vill uppmana alla medlemmar att vara uppmärksamma på om ni upptäcker främmande bilar eller personer i våra omgivningar och rapportera det till polisen. Notera gärna registreringsnummer.

Titta också över era låsanordningar på balkongdörrar och balkongfönster och ska ni resa bort kontakta grannen och berätta att ni är borta och hjälp varandra att hålla utkik.

Vi har också startat upp Grannsamverkan. Ett 30-tal medlemmar har anmält sig men det finns plats för många fler. Hör av dig till vår medlemsmejl så skickar vi en blankett.
 

På förekommen anledning…

vill vi också lämna information om att det är absolut förbjudet att ha ormar eller andra reptiler i era lägenheter. Nedanstående text är hämtat från Solna stads hemsida:

"Inom detaljplanelagt område krävs tillstånd enligt de lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna för att hålla nötkreatur, häst, get, får, svin, orm, pälsdjur samt fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Tillstånd för ormhållning söks på särskild blankett, "Tillstånd för ormhållning". För övriga djurslag används blanketten "Tillstånd för djurhållning".

 

Styrelsen

---