Information december 2016

---

En uppdatering från styrelsen

Det var ett tag sedan vi gick ut med någon bredare information. Det finns många positiva saker att rapportera om men tyvärr också att det hänt en del negativa saker i vår förening.

• Många vattenskador

• Takrenovering före tidplan

• Första mötet kring förtätningsförslag

• Sex lägenhetsinbrott

• Barnvagnsbodar på gång

• Stigande priser på våra lägenheter

• Modernisering av våra stadgar

 

Stambytet

Stambytet fortsätter enligt plan. Tyvärr tvingas vi konstatera att det är många vattenskador. Av 123 lägenheter har 39 haft fuktskador i golv och 23 i tak (några i både tak och golv). Det betyder att dessa lägenheter tagits ut ur projektet för att torkas ut vilket medfört en förlängning av stambytet med minst 3-6 veckor. I de allvarligaste fallen ännu längre.

Några av medlemmarna renoverar sina badrum med hjälp av egna entreprenörer. Vi vill då påpeka att förutom att ni måste ansöka om ombyggnad är ni också ansvariga byggherrar och har att se till att det hålls rent i trapphus och att utrivet material fraktas bort snarast.

Vi väntar också på att Hyresnämnden skall ta upp vårt fall för att få ett godkännande för det beslut vi fattande vid den extra Föreningsstämman tidigare i år.

 

Takrenoveringen

Ställningar har nu börjat resas i B-huset och C-huset närmar sig sin fullbordan. 16 av de balkonger som finns på hus A, B och C:s vindsvåningar renoverar vi nu p.g.a. att de anslutande plåtarna blir bättre skydd än om vi måste göra detta vid ett senare tillfälle. Det blir också mer ekonomiskt fördelaktigt. Goda väder-konditioner har gjort att vi här ligger några veckor före den projektplan som upprättats.

 

Inbrott

Tyvärr tvingas vi konstatera att vi under en vecka hade sex inbrott och ett inbrottsförsök. Fem av dessa skedde under samma helg i E-huset (Mårdstigen 2, 4 och 8), alla i markplan eller första våningen. Det senaste inbrottet skedde den 21 november i en bil som parkerats på nedre parkeringen (mot Bergshamraleden). Enligt polisen har Bergshamra blivit allt mer intressant för kriminella element.

Styrelsen bjöd därför in polisen till ett informationsmöte den 21 november där Kerstin Malm från lokalpolisen i Solna, talade om grannsamverkan och vikten av att se över sina skydd på balkongdörrar och fönster.

Information om hur man bäst skyddar sig mot inbrott finns bl.a. på sajten www.samverkanmotbrott.se . Kerstin tipsade också om att man kan fästa en s.k. C-profil på altan- balkongdörrar liksom på fönster för att försvåra för eventuella tjuvar att bryta sig in.

Hon uppmanade också alla att göra inventarielistor och att låsa in smycket, kontanter och annat värdefullt i bankfack samt att DNA-märka allt som kan vara begärligt tjuvgods. Hur DNA-märkning fungerar kan ni få reda på om ni ”googlar” på DNA-märkning.

Hon talade också om vikten av att samverka, grannar emellan, och vara observant och informera om sådant som man tycker är mystiskt. Meningen är att starta upp ett Grannsamverkansprojekt i Brf Bergshamra. De som var på mötet fick fylla i en intresseblankett. Om det finns intresserade som inte var med på mötet kan ni höra av er till styrelsen så ordnar vi så att ni får en sådan blankett. Mer om Grannsamverkan finns också att läsa om på Internet.

 

Förtätning

Styrelsen har för någon vecka sedan träffat Besqab för en avstämning av hur ett förslag till förtätning inom våra tomter skulle kunna se ut. Vi har i samband därmed också träffat de arkitekter som ritat förslaget. Kontakter har också tagits med kommunen för att säkerställa att arbetet med de planer kommunen har för Bergshamra i stort. Styrelsen kommer nu att diskutera förslaget och träffa Besqab ytterligare en gång innan vi bjuder in till ett första informationsmöte, förhoppningsvis under våren. 

 

Vagnbodar

Styrelsen har införskaffat tre stycken barnvagnbodar. Bakgrunden är att  platser att ställa barnvagnar på inte längre räcker till då vi fått många nya barnfamiljer i vårt område. Tyvärr har då många ställt barnvagnarna i trapphusen vilket är förbjudet enligt de brandsäkerhetsföreskrifter som finns. (Ett bevis på detta är den brand som bröt ut på Ynglingagatan i Vasastan, där branden spreds i sopor och barnvagnar som lämnats i trappuppgångarna och orsakade svår rökutveckling med en dramatisk räddningsaktion, som följd.) Med nya vagnbodar hoppas vi slippa se fler barnvagnar i trappuppgångarna.

Någonstans på vägen fastnade vår bygglovsansökan i den kommunala byråkratin varför vi tog saken i egna händer och satte upp vagnbodarna provisoriskt, eftersom vi ville att de skulle kunna användas innan den första snön kom.

Allt detta gick mycket fort och vi hann inte ut med någon information vilket vi beklagar. Dock hörde någon/några medlemmar av sig till kommunen och då hände allt mycket snabbt. Vi fick ett möte med kommunen, som kom och tittade på plats och hade också en mycket positiv diskussion, som slutade med att föreningen ställer undan vagnbodarna och skickar in en förenklad detaljplan där vi mer exakt sätter ut positionen för barnvagnsbodarna.

Detta arbete pågår just nu och kommunen har lovat att ärendet ska hanteras med prioritet.

I väntan på detta måste vi tyvärr påminna om att det är förbjudet att ställa barnvagnar i trappuppgångar. Liksom att lämna brännbart material som trädörrar, madrasser, skohyllor, bokhyllor, fåtöljer, papper, sopsäckar och liknande i trappuppgången eller källaren vid exempelvis renovering eller byte av möbler.

 

Till er som renoverar

I samband med stambytet är det många som renoverar sina badrum med egna entreprenörer. Styrelsen vill då påpeka följande:

• Ni måste ansöka om och få renoveringen godkänd

• Entreprenören skall vara godkänd för VVS-arbete

• Ni ska kunna visa upp dokumentation på detta och det arbete som är gjort 

• Ni ansvarar för att det inte lämnas sopsäckar eller material i trappuppgången 

• Ni ansvarar också för att det utrivna materialet forslas bort från föreningens område inom senast en vecka. Om inte detta sker kommer styrelsen att se till att skräpet forslas bort och senare debitera den som orsakat den extra kostnaden (medlemmen)

• Om vatten måste stängas av skall detta anslås tydligt med namn som entreprenören och telefon till kontaktperson. Samordning måste ske med övriga entreprenörer och föreningens fastighetsskötare kontaktas om hjälp behövs. 

• Styrelsen vill också uppmana alla som ansöker om renovering av sin lägenhet att spara godkännandet av detta och vid försäljning lämna över denna till nästa köpare.

 

Hundar och katter

Styrelsen har fått flera mejl angående hundar och katter.

Hundar och katter är trevliga sällskapsdjur, som vi vet skänker glädje till både sina ägare och andra. Eftersom det finns människor som är rädda för hundar och det faktum att hundar och katter behöver utföra sina behov utomhus så vill vi klargöra att:

• Hundar ska hållas kopplade och får inte springa runt lösa på föreningens gårdar (detta gäller i hela Solna enligt de lokala ordningsföreskrifterna). För kännedom så finns det en hundrastgård nedanför vattentornet där hundar får springa fritt.

• Det är inte tillåtet att rasta hundar på föreningens gårdar eller allmänningar. Det gäller även om man plockar upp efter sin hund. Det kanske inte känns så allvarligt när en hund rastas men det blir många hundar sammanlagt.

• Det är medlemmens ansvar att se till att dessa föreskrifter följs.

 

Bredband och TV

Det är många som hör av sig till styrelsen vid fel på Bredband eller TV. Vi vill därför påpeka att styrelsen inte har någon möjlighet att gå in och rätta till fel på internet- eller TV-anslutning. Ni måste höra av er till respektive kundtjänst. Om inte respektive bolag löser problemet inom en rimlig tid får ni naturligtvis kontakta oss men i första hand gäller respektive kundtjänst.


 

Valberedningen

Det är visserligen långt kvar till föreningsstämman i vår men Valberedningen vill gärna ha förslag på personer som kan vara med i en framtida styrelse. Så är du själv intresserad eller känner någon som du tycker skulle passa bra, hör av er till Jenny Almstedt på, jenny.almstedt@bcdtravel.se Alla är välkomna men har du teknisk kunskap är du speciellt välkommen.

 

Prisbilden

Prisbilden på våra lägenheter fortsätter att stiga. Under årets första nio månader var snittpriset 48 000kr/kvm. Ettor och tvåor säljs till högre pris medan treorna snittar något lägre.

 

Bränslekostnad och månadsavgift

Under den senaste tiden har många medlemmar hört av sig till oss med frågor kring månadsavgiften. Bakgrunden är den att vi har en avgift för lägenheten och en avgift för bränslet. En del mäklare har för vana att i sina annonser bara skriva ut månadsavgiften (lägenhetsavgiften) och därigenom kan det se ut som om en del betalar högre avgift än andra för en liknande lägenhet. Så är alltså inte fallet. Beroende på andelstalet kan det skilja några tior mellan olika lägenheter men ingen behöver vara rädd för att betala mer än grannen för samma yta.

 

Stadgar

Styrelsen håller på att titta över våra stadgar. Våra stadgar är gamla och behöver anpassas till vad som gäller idag. Nya stadgar måste tas vid två olika föreningsstämmor. Vi återkommer med både förslag och information kring detta.

 

Informationspärm

När vi nu genomför stora underhåll och vi samtidigt får många nya medlemmar har styrelsen sett det som angeläget att informera om vad som gäller i en bostadsrättsförening, både skyldigheter och rättigheter.

Vi hoppas ha denna information klar under våren. Informationen ska sedan uppdateras och vid försäljning lämnas över till den nya bostadsrättsinnehavaren.

 

Ingen container

Som ni kanske märkt har vi inte beställt några containrar den här hösten eftersom det pga. all renovering varit svårt att hitta platser att ställa upp dem på. Vi hoppas kunna återkomma med detta till nästa vår/höst.

 

Nytt bokningssystem i tvättstugorna

Styrelsen har fått möjlighet att köpa in bokningstavlor till våra tvättstugor. Det betyder att systemet med att skriva upp sig på papper kommer att försvinna. Varje lägenhetsinnehavare kommer att få kvittera ut en nyckel mot en deposition på 200 kr. Vi återkommer om när och hur detta ska göras.

 

Anmäl din mejladress

Om du vill ha snabbare nyheter från vad som händer i föreningen. Anmäl dig då via vår hemsida så skickar vi all information direkt till din mejl.

 

Vid fel

Under dagtid 07:00-21:00 kontakta SBC:s kundtjänst 0771 722 722

Övriga tider kontakta vår jourtjänst 08 657 77 22

 

Slutligen…

.vill styrelsen önska alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År!

 

Styrelsen

---