Informationsmöte 2016-11-21

---

Informationsmöte
Måndagen den 21 november 18:30 kommer föreningen att ha ett
informationsmöte kring hur vi bättre kan skydda oss mot inbrott, bl.a. genom
samverkan.
Kerstin Malm som jobbar som inspektör/brottsförebyggare inom Solna
lokalpolisområde, är den som kommer att hålla i informationen och även svara
på frågor.
Besök gärna hemsidan www.samverkanmotbrott.se så får ni mer information och
kunskap kring de här mycket viktiga frågorna.
Vi kommer att hålla till i Bergshamraskolans matsal (aulan är under reparation)
och där ryms endast ca 100 personer. Skulle vi bli för många ämnar styrelsen
hålla ytterligare ett möte.
Räkna med att informationen tar ca två timmar.
Välkomna

Styrelsen

---