Informationsblad 2016-11-02

---

INBROTT I FÖRENINGEN
Tyvärr tvingas vi konstatera att vi under den senaste veckan haft sex inbrott i föreningen varav fem stycken i Mårdstigen 2, 4 och 8 under den senast helgen.

Detta är naturligtvis beklagligt och tråkigt. Samtliga inbrott har skett via altandörr eller fönster på våningar i markplanet och via balkongdörr eller fönster på våning ett. Tjuven eller tjuvarna har brutit sig in med bräckjärn eller liknande och genomsökt lägenheterna och ställt till stor oreda förutom att man tagit med sig olika saker. Inga inbrott har skett via portuppgången och lägenheternas ytterdörrar.

Frågan om hur vi kan förbättra säkerheten i föreningen har diskuterats i styrelsen. Den diskussionen kommer nu att intensifieras för att se vad som kan göras. Styrelsen välkomnar förslag från medlemmarna.

Vi vill också uppmana alla, och speciellt ni som bor längre ner i fastigheterna, att titta över möjligheterna att förbättra låsen på balkongdörrar och fönster.

Samtidigt uppmanar vi alla att vara uppmärksamma på okända fordon som kör i området eller okända personer, som inte har anknytning till de arbeten som just nu pågår i området. Alla ska kunna identifiera sig!

Inbrotten är polisanmälda men det finns i dagsläget inga misstänkta.

---

Barnvagnsbodarna
Eftersom behovet av utrymme för avställande av barnvagnar har ökat då många barnfamiljer flyttat till Bergshamra har styrelsen placerat ut tre stycken barnvagnsbodar för att täcka behovet. Därigenom hoppas vi också slippa se fler barnvagnar i våra trappuppgångar eftersom detta enligt de brandskyddsföre-skrifter, som finns inte är tillåtet.

Efter samtal med kommunen kommer styrelsen att komplettera sin bygglovsansökan och samtidigt fått löfte om en snabb behandling så dessa kan placeras ut slutgiltigt. I avvaktan på detta kommer bodarna att sättas på gräsmattan utanför Våtrumstekniks platskontor men vi kan under den perioden inte sätta på lås och lämna ut nycklar.

Slutligen kommer också medlemmarna att få avgöra om dom vill ha bodarna eller inte. Lite i fel ordning kanske men vi gjorde det för att klara av att få upp bodarna före vintern.

 

Styrelsen

---