Resultat av extra föreningsstämma 2016

---

Styrelsens förslag att tidigare stämmobeslut om relining ändras till stambyte och att styrelsen får ansvara för allt arbete till och med tätskikten varefter medlemmen själv återställer badrummet godkändes med röstsiffrorna 168-2 vid en extra Föreningsstämma den femte april 2016.

Styrelsen kommer nu att ta ärendet vidare till Hyresnämnden för slutligt godkännande. Vi kommer därför att gå ut med blanketter som alla som inte var med på stämman måste fylla i. Blanketten kan lämnas i brevlådan på styrelsens expedition Mårdstigen 1. Även ni som tidigare fyllt i blanketten måste göra det på nytt om ni inte var med på stämman och röstade.

De som röstar nej eller inte röstar kommer att bli motparter i Hyresnämnden.

Vi kommer att dela ut blanketten men den kan också laddas ned från hemsidan, skrivas under, scannas/fotograferas och därefter skickas in till styrelsen@brfbergshamra.se.

Protokoll från extra föreningsstämma 5/4 2016

Blankett

VÄNLIGEN

Styrelsen

---