Kallelse till extra föreningsstämma 2016

---

Härmed kallas medlemmarna i Brf Bergshamra i Solna till extra föreningsstämma tisdagen den 5 april, klockan 18.00 i Bergshamraskolans aula, Hjortstigen 1, Solna.

Efter föreningsstämman i november 2014 begärde styrelsen godkännande från medlemmarna att ta över ansvaret av stamrenovering fram till och med tätskiktet. Detta måste sedan godkännas av Hyresnämnden. 379 av 395 medlemmar gav sitt godkännande, 14 medlemmar motsatte sig detta. Hyresnämnden ansåg dock att protokollet från stämman inte på ett tillräckligt tydligt sätt klargjorde vad beslutet innebar. Det innebar att Hyresnämnden inte heller tog ställning i själva sakfrågan, dvs. om styrelsen kan få överta ansvaret för stambytet till och med tätskikten och att medlemmen därefter står för återställande av badrummen.

Styrelsen har därför beslutat att kalla till en extra föreningsstämma där vi lägger
fram samma förslag med en tydligare formulering som gör att protokollet blir
entydigt och att Hyresnämnden sedan kan ta ställning i sakfrågan och, som vi
tror, godkänna beslutet i sin helhet.

Information inför extra föreningsstämma 2016

Kallelse extra föreningsstämma den 5 april 2016

 

VÄLKOMNA

Styrelsen

---