Uncategorized

Välkommen till Brf Bergshamra i Solna

Nyheter
 

Information kring byte av Internetleverantör
Ett informationsblad har skickats ut med information kring byte av Internetleverantör.
Detta informationsblad går att läsa här:
Information kring byte av Internetleverantör.
Denna information är viktig så läs gärna noggrant igenom hela informationsbladet så att du vet om du behöver agera på någon del av informationen.

Ett förtydligande till informationen är att internetleverantörer endast har ett val av IPTV. För Bredbandsbolaget är det Bredbandsbolaget själva som levererar IPTV. För Bahnhof är det Sappa som levererar IPTV.
Detta betyder att om du har IPTV från Bredbandsbolaget kan du inte byta till Bahnhof utan att IPTV från Bredbandsbolaget slutar att fungera.

Det viktiga att tänka på är att om du vill ha kvar IPTV från Bredbandsbolaget kommer du inte att ha 1000mbit/1000mbit utan 100mbit/10mbit då du blir kvar i Bredbandsbolagets gamla nät.

Du kan endast ha en IPTV leverantör, antingen
* Bredbandsbolaget i Bredbandsbolagets gamla 100/10 nät
eller
* Bahnhof + Sappa i Bahnhofs nya 1000/1000 nät.

Där Bredbandsbolagets kan stänga ned sin tjänst när som helst men som senast om 2 år när avtalet med föreningen går ut.

 


 

Informationsmöte
Ett informationsmöte ska hållas 2018-04-11 kl 18:00 – 20:00 i Bergshamraskolans Aula på Hjortstigen 1.

Detta har annonserats i trapphusen och i vår app i Boappa men har tyvärr inte kommunicerats via epost, detta pga en miss i kommunikationen. Ett e-postmeddelande kommer att gå mellan kl 07:00 och 09:00 till alla 252 medlemmar som registrerat sig för att få informationsblad.

 


 

Informationsblad Mars 2018
Ett nytt informationsblad har skickats ut till alla medlemmar som har registrerat sig till nyhetsbrevet. Det går även att läsa detta informationsblad på följande länk:
Informationsblad Mars 2018
 


 

Informationsblad Februari 2018
Ett nytt informationsblad har skickats ut till alla medlemmar som har registrerat sig till nyhetsbrevet. Det går även att läsa detta informationsblad på följande länk:
Informationsblad Februari 2018
 


 

FÖRENINGEN HAR INTE LÄNGRE
EN CONTAINER FÖR GROVSOPOR

Som vi har informerat tidigare, har föreningen ej längre en container för medlemmarnas grovsopor eftersom missbruk av den medförde höga kostnader.
 
Alla grovsopor, julgranar och övrigt avfall skall slängas enligt Solna kommuns anvisningar.
 
En gång i månaden placerar kommunen en mobil återvinningscentral vid pizzerian på Ekorrstigen där ni kan slänga grovsopor, miljöfarliga material, mm. Se kommunens hemsida och även vår hemsida för datum och tider (se nyheten nedan).
 
Den container som står på Ekorrstigen tillhör INTE föreningen utan tillhör en av våra hyresgäster. Julgranar eller grovsopor får inte läggas bredvid den.
 
Vi hoppas att ni har förståelse för detta och tar hand om ert avfall på ett korrekt sätt.
/Styrelsen
 


 

Mobil Återvinningscentral
En mobil återvinningscentral kommer att finnas tillgänglig på följande datum på Ekorrstigen 2:
Måndag 8’e Januari
Måndag 5’e Februari
Måndag 5’e Mars

Här kan du bland annat lämna farligt avfall, textilier och grovavfall. Du kan även skänka mindre saker till återbruk.
Det går inte att lämna vitvaror, tryckimpregnerat trä och trädgårdsavfall.

För mer information se: Avfall och återvinning eller gå in på solna.se/mavc
 


 

Informationsblad December 2017
Ett nytt informationsblad har skickats ut till alla medlemmar som har registrerat sig till nyhetsbrevet. Det går även att läsa detta informationsblad på följande länk:
Informationsblad December 2017
Det utskrivna informationsbladet som brukar vara uppsatt på varje port kommer tyvärr att dröja några dagar då det är slut på bläck i skrivaren.
 


 

Informationsblad November 2017
Ett nytt informationsblad har skickats ut till alla medlemmar som har registrerat sig till nyhetsbrevet. Det går även att läsa detta informationsblad på följande länk:
Informationsblad November 2017
 


 

Grannsamverkan 22 November
Det har under hösten förekommit obehagliga incidenter och inbrott i vårt stjärnhusområde, detta är något vi alla kan hjälpa till att förebygga och förhindra genom att i den mån var person kan medverka i Grannsamverkan.
Ett informationsblad angående Grannsamverkan finns tillgängligt på följande länk:
Grannsamverkan 22 November
 


 

Trädomvårdnad i bostadsområdet
Bostadsrättsföreningen Bergshamra har varit i kontakt med en arborist som också är certifierad besiktningsman för att se över den generella statusen i vårt trädbestånd.
Det konstaterades att sex (6) av våra träd är har smittsamma sjukdomar och/eller är så pass skadade att de bedömdes som farliga.
 

Styrelsen har på besiktningsmannens rekommendation beslutat att fälla dessa träd. Samtidigt kommer en del andra träd att beskäras. Arbetet sker under hösten 2017 och utförs naturligtvis i samråd med Solna kommun.

 

Elektrisk grill vid flaggstången
Under sommaren har föreningen lånat en energieffektiv elektrisk låg-
spänningsgrill från Park o Grill.
Grillen / stekbordet, står vid flaggstången och utemöbler finns intill.
Använd den gärna enligt instruktion nedan.
Skriv sedan till oss och berätta vad ni tycker om grillen.
 

Instruktion för användning av stekbordet (finns även vid grillen)
1. Tryck på den barnsäkra på-knappen.
Vänta några minuter tills grillen värms upp.
2. Lägg på maten som ska grillas.
Grilla och njut sedan av maten!
3. Torka av grillen och den är klar för nästa som ska grilla.
Vill ni läsa mer om grillen, se Park o Grills hemsida: Parkogrill.se
 


 


 

Ny rutin för tidsbokning av tvättstugan
En ny rutin har tagits fram för tidsbokning av tvättstugorna nu när vi ska börja använda cylindrar mer om detta går att läsa under Gemensamt > Tvättstugor eller i pdf format på Denna länk
 


 

Informationsblad Maj 2017
Ett nytt informationsblad har skickats ut till alla medlemmar som har registrerat sig till nyhetsbrevet. Det går även att läsa detta informationsblad på följande länk:
Informationsblad Maj 2017
 


 

Kallelse ordinarie Föreningsstämma 2017
En kallelse till den ordinarie föreningsstämman 2017 har gått ut till samtliga i föreningen och denna finns nu tillgängligt på följande länk:
Kallelse Föreningsstämma
Till denna kallelse finns även länkat Årsredovisningen för 2016, denna går även att finna här: Årsredovisningen för 2016
Alternativt under “Ekonomi” > “Årsredovsining 2016” här på hemsidan
 


 

Informationsblad Januari 2017
Ett nytt informationsblad har gått ut till samtliga i föreningen och detta finns nu tillgängligt på följande länk:
Informationsblad Januari 2017
 


 

Informationsblad December 2016
Ett nytt informationsblad har gått ut till samtliga i föreningen och detta finns nu tillgängligt på följande länk:
Informationsblad December 2016
 


 

Informationsmöte
Måndagen den 21 november 18:30 kommer föreningen att ha ett
informationsmöte kring hur vi bättre kan skydda oss mot inbrott, bl.a. genom
samverkan.
Kerstin Malm som jobbar som inspektör/brottsförebyggare inom Solna
lokalpolisområde, är den som kommer att hålla i informationen och även svara
på frågor.
Besök gärna hemsidan www.samverkanmotbrott.se så får ni mer information och
kunskap kring de här mycket viktiga frågorna.
Vi kommer att hålla till i Bergshamraskolans matsal (aulan är under reparation)
och där ryms endast ca 100 personer. Skulle vi bli för många ämnar styrelsen
hålla ytterligare ett möte.
Räkna med att informationen tar ca två timmar.
Välkomna
 


 

Nya Tvättstugeregler
En uppdatering av våra tvättstugeregler har tagits fram, dessa regler kommer finnas i varje tvättstuga och även finnas tillgänglig via hemsidan.
Reglerna finns tillgängliga under menyn Gemensamt -> Tvättstugor eller här
 


 

INBROTT I FÖRENINGEN
Tyvärr tvingas vi konstatera att vi under den senaste veckan haft sex inbrott i föreningen varav fem stycken i Mårdstigen 2, 4 och 8 under den senast helgen.

Detta är naturligtvis beklagligt och tråkigt. Samtliga inbrott har skett via altandörr eller fönster på våningar i markplanet och via balkongdörr eller fönster på våning ett. Tjuven eller tjuvarna har brutit sig in med bräckjärn eller liknande och genomsökt lägenheterna och ställt till stor oreda förutom att man tagit med sig olika saker. Inga inbrott har skett via portuppgången och lägenheternas ytterdörrar.

Frågan om hur vi kan förbättra säkerheten i föreningen har diskuterats i styrelsen. Den diskussionen kommer nu att intensifieras för att se vad som kan göras. Styrelsen välkomnar förslag från medlemmarna.

Vi vill också uppmana alla, och speciellt ni som bor längre ner i fastigheterna, att titta över möjligheterna att förbättra låsen på balkongdörrar och fönster.

Samtidigt uppmanar vi alla att vara uppmärksamma på okända fordon som kör i området eller okända personer, som inte har anknytning till de arbeten som just nu pågår i området. Alla ska kunna identifiera sig!

Inbrotten är polisanmälda men det finns i dagsläget inga misstänkta.
 


 

Barnvagnsbodarna
Eftersom behovet av utrymme för avställande av barnvagnar har ökat då många barnfamiljer flyttat till Bergshamra har styrelsen placerat ut tre stycken barnvagnsbodar för att täcka behovet. Därigenom hoppas vi också slippa se fler barnvagnar i våra trappuppgångar eftersom detta enligt de brandskyddsföre-skrifter, som finns inte är tillåtet.

Efter samtal med kommunen kommer styrelsen att komplettera sin bygglovsansökan och samtidigt fått löfte om en snabb behandling så dessa kan placeras ut slutgiltigt. I avvaktan på detta kommer bodarna att sättas på gräsmattan utanför Våtrumstekniks platskontor men vi kan under den perioden inte sätta på lås och lämna ut nycklar.

Slutligen kommer också medlemmarna att få avgöra om dom vill ha bodarna eller inte. Lite i fel ordning kanske men vi gjorde det för att klara av att få upp bodarna före vintern.
 


 

Artikel ang. vattenskador

“Varje vecka inträffar det i svenska bostäder vattenskador för mer än 100 miljoner kronor. – En vattenskada hos grannen kan bli en dyr historia även för dig, trots att du är oskyldig till den och dessutom har bra försäkringar” – Peder Halling, jurist på Bostadsrätterna

 

Hela artikeln går att finna med följande länk:

http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/artiklar/vattenkaoset-grannens-skada-kan-sta-dig-dyrt

 

Resultat av extra föreningsstämma

Styrelsens förslag att tidigare stämmobeslut om relining ändras till stambyte och att styrelsen får ansvara för allt arbete till och med tätskikten varefter medlemmen själv återställer badrummet godkändes med röstsiffrorna 168-2 vid en extra Föreningsstämma den femte april 2016.

 

Styrelsen kommer nu att ta ärendet vidare till Hyresnämnden för slutligt godkännande. Vi kommer därför att gå ut med blanketter som alla som inte var med på stämman måste fylla i. Blanketten kan lämnas i brevlådan på styrelsens expedition Mårdstigen 1. Även ni som tidigare fyllt i blanketten måste göra det på nytt om ni inte var med på stämman och röstade.

 

De som röstar nej eller inte röstar kommer att bli motparter i Hyresnämnden.

 

Vi kommer att dela ut blanketten men den kan också laddas ned från hemsidan, skrivas under, scannas/fotograferas och därefter skickas in till styrelsen@brfbergshamra.se.

 

Protokoll från extra föreningsstämma 2016-04-05

Blankett

 

Information

Om du ännu inte anmält dig för att få informationsbladen till din e-post kan du göra det under huvudmenyn till vänster. Äldre informationsblad hittar du under Informationsblad.

 

Nyinflyttade

Eftersom vi är en stor förening så har vi många och ofta lägenheter som byter ägare. För dig som är ny i föreningen så har vi satt ihop ett kort informationsblad som vi tror att du kan ha nytta av. Informationen är en sammanfattning av det som står på hemsidan. Om du inte hittar det du söker är du välkommen att kontakta styrelsen, SBC eller varför inte fråga någon av dina trevliga grannar!

 

Information till dig som är nyinflyttad i HSB’s Brf Bergshamra i Solna (svenska)

Information to new members of HSB’s Brf Bergshamra i Solna (english)

 

hus