Uncategorized

Information till mäklare

Allmänt om föreningen:

 • Värme, vatten, telefoni (ej samtalen), bredband, samt ett förråd ingår i avgiften.
 • Tilläggsförsäkring för bostadsrätt ingår ej i avgiften och tecknas av medlemmen själv.
 • Föreningen har 395 lägenheter, är en äkta föreningen och tar ut överlåtelseavgift som betalas av köparen.
 • Juridisk person godkänns ej som medlem.
 • Föreningen godkänner delat ägande och minsta ägarandel är för närvarande 10%.
 • Föreningen förvärvade fastigheten 2013.
 • Ansökan om medlemskap skickas till Expeditionen, Mårdstigen 1, 17075 Solna.

 

Avgiftsförändringar/renoveringar:
Föreningen har för närvarande inga planerade avgiftsförändringar.
Planerade, pågående och nygjorda renoveringar finns beskrivna här på hemsidan.
Ett stambyte är under genomförande.

 
Fastigheten:
Husen var byggda mellan 1953 och 1955, är uppvärmda med fjärrvärme och har ventilation genom självdrag.
Husen har ej hiss.
Föreningens medlemmar har tillgång till cykelförråd samt tvättstuga.
Städning av trapphus görs av städentreprenör.

 
TV/Bredband/Telefoni:
Analogt TV levereras av ComHem med anslutning genom dosa. Ett basutbud av kanaler ingår i månadsavgiften.
Bredband och telefoni (ej samtalen) levereras av Bredbandsbolaget genom ett gruppanslutningsavtal som ingår i avgiften.

 
Parkering:
Gästparkering finns längst ner på Lostigen och avgift betalas i automat.
Föreningen har 250 parkeringsplatser och ett antal har elanslutning för motorvärmare.
Föreningen har 50 garageplatser som finns med ingång från Ekorrstigen.

 
Kontakt
SBC Kundtjänst
Telefon: 0771-722 722
E-post: kundtjanst@sbc.se
Hemsidan: www.sbc.se

 
Kontakta SBC Kundtjänst gällande:

 • Avgifter
 • Fastighetsskötseln
 • Felanmälan husen
 • Felanmälan mark
 • Garageplatser
 • Nyklar till källare, tvättstuga eller portar
 • Panter
 • Parkeringsplatser
 • Skador
 • Överlåtelser

 
Expeditionen
Besök: Mårdstigen 1, helgfria måndagar klockan 8:00 – 9:00.
Lämna in blanketter: Postas in i brevinkast på Mårdstigen 1.
Exempel på blanketter: Medlemskap i föreningen, ombyggnation/renovering av din lägenhet

 
Medlemmen ansvarar själv för:

 • Inbrottsskydd till lägenheten
 • Lägenhetsdörr (vid byte av dörr ska det nya ytskikt vara mahagny-mönstrat, helst liggande (Tillstånd sökes genom blankett till styrelsen och lämnas till expeditionen)
 • Bostadsrättstillägg för hemförsäkringen