Uncategorized

Stämmofullmakt

Om du inte har möjlighet att närvara personligen på föreningsstämman så kan du utöva din rösträtt genom ombud. Ombudet ska kunna uppvisa en skriftlig, daterad fullmakt i original. Fullmakten är giltig ett år från undertecknandet.

 

Här kan du ladda ner en stämmofullmakt som du fyller i och lämnar till ditt ombud.