Uncategorized

Förvaltning

Föreningen har haft SBC som teknisk och ekonomisk förvaltare sedan 2012-01-01 (teknisk förvaltning) och 2013-01-01 (ekonomisk förvaltning). Till SBC’s kundtjänst/felanmälan vänder man sig med boenderelaterade frågor och problem. Alla ärenden ska gå via SBC så att det loggas på rätt sätt för att sedan läggas ut på rätt servicelämnare.

 

Givetvis är man också välkommen att besöka förvaltaren på expeditionen, måndagar kl. 08:00-09:00 om man vill fråga något.