Uncategorized

Vårt område

Den första bebyggelsen i den nya stadsdelen Bergshamra blev, efter en arkitekttävling, dessa s k stjärnhus, ritade av arkitekterna Sven Backström och Leif Reinius. De tillhörde de mest anlitade bostadsplanerama i landet, och stjärnhuset – där tre huskroppar utgår från ett trapphus – är deras skapelse. Planlösningen gör att alla lägenheter får ljus från minst två håll. Hustypen fogas ofta ihop till kedjor som mjukt följer terrängen. Husen har fasader i huvudsakligen grå spritputs med inslag av färgade partier och med breda vita eller gula fönsteromfattningar.

 

Gårdarna var en viktig del av bostadsområdet. De skulle vara stora och lummiga och avskärmade från trafikstråken.

 

Trädgårdsarkitekten Walter Bauer har här tillvaratagit områdets karaktär genom att utnyttja terrängen och spara naturinslag som tallar och klippor.

 

20060521021