Uncategorized

Ombyggnation

Ansökan om ombyggnation eller renovering ska alltid göras innan ingrepp som är mer omfattande än ytrenovering sker. Nedan finner du en blankett som du fyller i för alla typer av ombyggnationer.

 

Blankett för ansökan om ombyggnation

 

Om du bygger om i ditt bad- och/eller duschrum behöver du dessutom vid färdigställandet av våtutrymmet fylla i en försäkran angående tätskikt i bad- och/eller duschrum med bilaga.

 

Blankett för försäkran angående tätskikt i bad- och/eller duschrum

 

Våtrumsinventering/bilaga till försäkran angående tätskikt