Uncategorized

Sophantering

På våra gårdar finns ett antal sopstationer där man kan slänga hushållssopor, tidningar och matavfall.

 

Kärlen för matavfall öppnas med en speciell nyckel som hämtas på expeditionen (måndagar 8.00-9.00), samt numera även finns fastsatt på varje kärl. Matavfallet sorteras i bruna påsar, speciellt avsedda för ändamålet, som även de hämtas på expeditionen eller från plåtställen som finns uppsatta utanför varje tvättstuga.

 

Om du vill läsa mer om vad som räknas som matavfall kan du besöka Solna Stads hemsida.

 

På Ekorrstigen, bakom pizzerian, ligger en återvinningsstation för förpackningsåtervinning. Där slängs pappersförpackningar, hård- och mjukplast, metall och glas. Det finns även en behållare för elavfall, batterier samt mindre ljuskällor längre in på parkeringen.

 

Miljöfarligt avfall slängs vid OKQ8. Fråga efter nyckeln inne i butiken.

 

Här kan du hämta en lathund för avfallshantering (samma som finns uppsatt vid sopstationerna på våra gårdar).

 

Vi har haft problem med fåglar och råttor vid våra sopstationer på gårdarna på grund av att kärl blir överfulla och inte går att stänga. Se därför till att du slänger dina hushållssopor i ett kärl där det finns plats.

 

retur

 

Återvinningsstationen på Ekorrstigen 2

Translate »