Uncategorized

Sophantering

Mobil Återvinningscentral
En mobil återvinningscentral finnas tillgänglig med jämna mellanrum
på Ekorrstigen 2.

Här kan du bland annat lämna farligt avfall, textilier och grovavfall.
Du kan även skänka mindre saker till återbruk.
Det går inte att lämna vitvaror, tryckimpregnerat trä och trädgårdsavfall.

För mer information se: Avfall och återvinning eller gå in på solna.se/mavc

 

Hushållssopor

På våra gårdar finns ett antal sopstationer där man kan slänga hushållssopor, tidningar och matavfall.

 

Kärlen för matavfall öppnas med en speciell nyckel som hämtas på expeditionen (måndagar 8.00-9.00), samt numera även finns fastsatt på varje kärl. Matavfallet sorteras i bruna påsar, speciellt avsedda för ändamålet, som även de hämtas på expeditionen eller från plåtställen som finns uppsatta utanför varje tvättstuga.

 

Om du vill läsa mer om vad som räknas som matavfall kan du besöka Solna Stads hemsida.

 

Vi har haft problem med fåglar och råttor vid våra sopstationer på gårdarna på grund av att kärl blir överfulla och inte går att stänga. Se därför till att du slänger dina hushållssopor i ett kärl där det finns plats.

 

Återvinningsstation

 

På Ekorrstigen, bakom pizzerian, ligger en återvinningsstation för förpackningsåtervinning. Där slängs pappersförpackningar, hård- och mjukplast, metall och glas. Det finns även en behållare för elavfall, batterier samt mindre ljuskällor längre in på parkeringen.

 

Miljöfarligt avfall

 

Miljöfarligt avfall slängs vid OKQ8. Fråga efter nyckeln inne i butiken.

 

Här kan du hämta en lathund för avfallshantering (samma som finns uppsatt vid sopstationerna på våra gårdar).

 

retur

 

Återvinningsstationen på Ekorrstigen 2
(sidan uppdaterad 2018-01-10)