Uncategorized

Välkommen till Brf Bergshamra i Solna

Mellan Brunnsviken och Edsviken ligger Bergshamra sedan 1947. Då köpte Solna mark av staten för att anlägga en ny stadsdel. De första husen som uppfördes var stjärnhusen, ritade av arkitekterna Sven Backström och Leif Reinius. År 1955 stod husen klara på Mårdstigen och Lostigen.