Uncategorized

  Välkommen till Brf Bergshamra i Solna

  Nyheter
   

  Informationsblad Februari 2018
  Ett nytt informationsblad har skickats ut till alla medlemmar som har registrerat sig till nyhetsbrevet. Det går även att läsa detta informationsblad på följande länk:
  Informationsblad Februari 2018
   


   

  FÖRENINGEN HAR INTE LÄNGRE
  EN CONTAINER FÖR GROVSOPOR

  Som vi har informerat tidigare, har föreningen ej längre en container för medlemmarnas grovsopor eftersom missbruk av den medförde höga kostnader.
   
  Alla grovsopor, julgranar och övrigt avfall skall slängas enligt Solna kommuns anvisningar.
   
  En gång i månaden placerar kommunen en mobil återvinningscentral vid pizzerian på Ekorrstigen där ni kan slänga grovsopor, miljöfarliga material, mm. Se kommunens hemsida och även vår hemsida för datum och tider (se nyheten nedan).
   
  Den container som står på Ekorrstigen tillhör INTE föreningen utan tillhör en av våra hyresgäster. Julgranar eller grovsopor får inte läggas bredvid den.
   
  Vi hoppas att ni har förståelse för detta och tar hand om ert avfall på ett korrekt sätt.
  /Styrelsen
   


   

  Mobil Återvinningscentral
  En mobil återvinningscentral kommer att finnas tillgänglig på följande datum på Ekorrstigen 2:
  Måndag 8’e Januari
  Måndag 5’e Februari
  Måndag 5’e Mars

  Här kan du bland annat lämna farligt avfall, textilier och grovavfall. Du kan även skänka mindre saker till återbruk.
  Det går inte att lämna vitvaror, tryckimpregnerat trä och trädgårdsavfall.

  För mer information se: Avfall och återvinning eller gå in på solna.se/mavc
   


   

  Informationsblad December 2017
  Ett nytt informationsblad har skickats ut till alla medlemmar som har registrerat sig till nyhetsbrevet. Det går även att läsa detta informationsblad på följande länk:
  Informationsblad December 2017
  Det utskrivna informationsbladet som brukar vara uppsatt på varje port kommer tyvärr att dröja några dagar då det är slut på bläck i skrivaren.
   


   

  Informationsblad November 2017
  Ett nytt informationsblad har skickats ut till alla medlemmar som har registrerat sig till nyhetsbrevet. Det går även att läsa detta informationsblad på följande länk:
  Informationsblad November 2017
   


   

  Grannsamverkan 22 November
  Det har under hösten förekommit obehagliga incidenter och inbrott i vårt stjärnhusområde, detta är något vi alla kan hjälpa till att förebygga och förhindra genom att i den mån var person kan medverka i Grannsamverkan.
  Ett informationsblad angående Grannsamverkan finns tillgängligt på följande länk:
  Grannsamverkan 22 November
   


   

  Trädomvårdnad i bostadsområdet
  Bostadsrättsföreningen Bergshamra har varit i kontakt med en arborist som också är certifierad besiktningsman för att se över den generella statusen i vårt trädbestånd.
  Det konstaterades att sex (6) av våra träd är har smittsamma sjukdomar och/eller är så pass skadade att de bedömdes som farliga.
   

  Styrelsen har på besiktningsmannens rekommendation beslutat att fälla dessa träd. Samtidigt kommer en del andra träd att beskäras. Arbetet sker under hösten 2017 och utförs naturligtvis i samråd med Solna kommun.

   

  Elektrisk grill vid flaggstången
  Under sommaren har föreningen lånat en energieffektiv elektrisk låg-
  spänningsgrill från Park o Grill.
  Grillen / stekbordet, står vid flaggstången och utemöbler finns intill.
  Använd den gärna enligt instruktion nedan.
  Skriv sedan till oss och berätta vad ni tycker om grillen.
   

  Instruktion för användning av stekbordet (finns även vid grillen)
  1. Tryck på den barnsäkra på-knappen.
  Vänta några minuter tills grillen värms upp.
  2. Lägg på maten som ska grillas.
  Grilla och njut sedan av maten!
  3. Torka av grillen och den är klar för nästa som ska grilla.
  Vill ni läsa mer om grillen, se Park o Grills hemsida: Parkogrill.se
   


   


   

  Ny rutin för tidsbokning av tvättstugan
  En ny rutin har tagits fram för tidsbokning av tvättstugorna nu när vi ska börja använda cylindrar mer om detta går att läsa under Gemensamt > Tvättstugor eller i pdf format på Denna länk
   


   

  Informationsblad Maj 2017
  Ett nytt informationsblad har skickats ut till alla medlemmar som har registrerat sig till nyhetsbrevet. Det går även att läsa detta informationsblad på följande länk:
  Informationsblad Maj 2017
   


   

  Kallelse ordinarie Föreningsstämma 2017
  En kallelse till den ordinarie föreningsstämman 2017 har gått ut till samtliga i föreningen och denna finns nu tillgängligt på följande länk:
  Kallelse Föreningsstämma
  Till denna kallelse finns även länkat Årsredovisningen för 2016, denna går även att finna här: Årsredovisningen för 2016
  Alternativt under “Ekonomi” > “Årsredovsining 2016” här på hemsidan
   


   

  Informationsblad Januari 2017
  Ett nytt informationsblad har gått ut till samtliga i föreningen och detta finns nu tillgängligt på följande länk:
  Informationsblad Januari 2017
   


   

  Informationsblad December 2016
  Ett nytt informationsblad har gått ut till samtliga i föreningen och detta finns nu tillgängligt på följande länk:
  Informationsblad December 2016
   


   

  Informationsmöte
  Måndagen den 21 november 18:30 kommer föreningen att ha ett
  informationsmöte kring hur vi bättre kan skydda oss mot inbrott, bl.a. genom
  samverkan.
  Kerstin Malm som jobbar som inspektör/brottsförebyggare inom Solna
  lokalpolisområde, är den som kommer att hålla i informationen och även svara
  på frågor.
  Besök gärna hemsidan www.samverkanmotbrott.se så får ni mer information och
  kunskap kring de här mycket viktiga frågorna.
  Vi kommer att hålla till i Bergshamraskolans matsal (aulan är under reparation)
  och där ryms endast ca 100 personer. Skulle vi bli för många ämnar styrelsen
  hålla ytterligare ett möte.
  Räkna med att informationen tar ca två timmar.
  Välkomna
   


   

  Nya Tvättstugeregler
  En uppdatering av våra tvättstugeregler har tagits fram, dessa regler kommer finnas i varje tvättstuga och även finnas tillgänglig via hemsidan.
  Reglerna finns tillgängliga under menyn Gemensamt -> Tvättstugor eller här
   


   

  INBROTT I FÖRENINGEN
  Tyvärr tvingas vi konstatera att vi under den senaste veckan haft sex inbrott i föreningen varav fem stycken i Mårdstigen 2, 4 och 8 under den senast helgen.

  Detta är naturligtvis beklagligt och tråkigt. Samtliga inbrott har skett via altandörr eller fönster på våningar i markplanet och via balkongdörr eller fönster på våning ett. Tjuven eller tjuvarna har brutit sig in med bräckjärn eller liknande och genomsökt lägenheterna och ställt till stor oreda förutom att man tagit med sig olika saker. Inga inbrott har skett via portuppgången och lägenheternas ytterdörrar.

  Frågan om hur vi kan förbättra säkerheten i föreningen har diskuterats i styrelsen. Den diskussionen kommer nu att intensifieras för att se vad som kan göras. Styrelsen välkomnar förslag från medlemmarna.

  Vi vill också uppmana alla, och speciellt ni som bor längre ner i fastigheterna, att titta över möjligheterna att förbättra låsen på balkongdörrar och fönster.

  Samtidigt uppmanar vi alla att vara uppmärksamma på okända fordon som kör i området eller okända personer, som inte har anknytning till de arbeten som just nu pågår i området. Alla ska kunna identifiera sig!

  Inbrotten är polisanmälda men det finns i dagsläget inga misstänkta.
   


   

  Barnvagnsbodarna
  Eftersom behovet av utrymme för avställande av barnvagnar har ökat då många barnfamiljer flyttat till Bergshamra har styrelsen placerat ut tre stycken barnvagnsbodar för att täcka behovet. Därigenom hoppas vi också slippa se fler barnvagnar i våra trappuppgångar eftersom detta enligt de brandskyddsföre-skrifter, som finns inte är tillåtet.

  Efter samtal med kommunen kommer styrelsen att komplettera sin bygglovsansökan och samtidigt fått löfte om en snabb behandling så dessa kan placeras ut slutgiltigt. I avvaktan på detta kommer bodarna att sättas på gräsmattan utanför Våtrumstekniks platskontor men vi kan under den perioden inte sätta på lås och lämna ut nycklar.

  Slutligen kommer också medlemmarna att få avgöra om dom vill ha bodarna eller inte. Lite i fel ordning kanske men vi gjorde det för att klara av att få upp bodarna före vintern.
   


   

  Artikel ang. vattenskador

  “Varje vecka inträffar det i svenska bostäder vattenskador för mer än 100 miljoner kronor. – En vattenskada hos grannen kan bli en dyr historia även för dig, trots att du är oskyldig till den och dessutom har bra försäkringar” – Peder Halling, jurist på Bostadsrätterna

   

  Hela artikeln går att finna med följande länk:

  http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/artiklar/vattenkaoset-grannens-skada-kan-sta-dig-dyrt

   

  Resultat av extra föreningsstämma

  Styrelsens förslag att tidigare stämmobeslut om relining ändras till stambyte och att styrelsen får ansvara för allt arbete till och med tätskikten varefter medlemmen själv återställer badrummet godkändes med röstsiffrorna 168-2 vid en extra Föreningsstämma den femte april 2016.

   

  Styrelsen kommer nu att ta ärendet vidare till Hyresnämnden för slutligt godkännande. Vi kommer därför att gå ut med blanketter som alla som inte var med på stämman måste fylla i. Blanketten kan lämnas i brevlådan på styrelsens expedition Mårdstigen 1. Även ni som tidigare fyllt i blanketten måste göra det på nytt om ni inte var med på stämman och röstade.

   

  De som röstar nej eller inte röstar kommer att bli motparter i Hyresnämnden.

   

  Vi kommer att dela ut blanketten men den kan också laddas ned från hemsidan, skrivas under, scannas/fotograferas och därefter skickas in till styrelsen@brfbergshamra.se.

   

  Protokoll från extra föreningsstämma 2016-04-05

  Blankett

   

  Information

  Om du ännu inte anmält dig för att få informationsbladen till din e-post kan du göra det under huvudmenyn till vänster. Äldre informationsblad hittar du under Informationsblad.

   

  Nyinflyttade

  Eftersom vi är en stor förening så har vi många och ofta lägenheter som byter ägare. För dig som är ny i föreningen så har vi satt ihop ett kort informationsblad som vi tror att du kan ha nytta av. Informationen är en sammanfattning av det som står på hemsidan. Om du inte hittar det du söker är du välkommen att kontakta styrelsen, SBC eller varför inte fråga någon av dina trevliga grannar!

   

  Information till dig som är nyinflyttad i HSB’s Brf Bergshamra i Solna (svenska)

  Information to new members of HSB’s Brf Bergshamra i Solna (english)

   

  hus

   

  Translate »